Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Turvakoduteenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Turvakoduteenus

Üldinfo

Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kelle hoolduses esinevad puudused, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut. Laste turvakoduteenus on suunatud eelkõige hüljatud, hooletusse jäetud või vägivalda kogenud lapsele ning tema seaduslikule esindajale või hooldajale (edaspidi „vanem“).

Turvakoduteenust osutatakse kuni 18-aastasele lapsele ning vajadusel tema vanemale, kelle registreeritud elukoht on Tartu linnas, kuid kes ei saa elada oma tegelikus elukohas või kellel puudub elukoht. Tartu linnas osutab lastele ajutist turvakoduteenust Tartu Laste Turvakodu.

Tartu linnas osutatakse turvakoduteenust ka lastele ning nende vanematele, kelle registrijärgne elukoht ei ole Tartu linnas.

Teenusele suundumine

Turvakoduteenust saab kasutada ajutist eluaset ja turvalist keskkonda vajav laps üksi või laps koos vanemaga. Turvakodusse võib pöörduda laps iseseisvalt või lapsevanem koos lapsega.

Haldusotsuse alusel võib lapse teenusele suunata lastekaitse spetsialist, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse spetsialist, Politsei- ja Piirivalveameti ametnik.

Turvakoduteenusele ei suunata:

  • psüühikahäiretega lapsi ja täisealisi, kes käituvad agressiivselt;
  • ägedate haigustunnustega lapsi ja täisealisi;
  • alkoholijoobes, toksikoosiga või narkootikumide kasutamise tunnustega lapsi ja täisealisi.

Teenuse maksumus

Turvakoduteenus on Tartu linna elanikele tasuta. 

Turvakoduteenuse osutamine lapsele (ja ta vanemale), kes elab rahvastikuregistri andmetel väljaspool Tartu linna, tasub teenuse eest rahvastikuregistri järgne kohalik omavalitsus hinnakirja alusel. 
 

 

Teenuse maht

Turvakoduteenust osutatakse ööpäev läbi. Teenuse osutamise maht ja kestus sõltuvad konkreetsest vajadusest ning teenusele suundumise põhjusest. Alates turvakodusse pöördumisest saab laps teenust kasutada kuni kaks kuud ning laps koos vanemaga kuni üks kuu. Vajaduse jätkuval olemasolul on turvakodul õigus teenuse osutamise tähtaega pikendada.

Õigusaktid

Lisateave

Tartu Laste Turvakodu
Tiigi 55, Tartu
Tel 736 1641
[email protected]

 

 

Kasulikku lugemist

Viimati muudetud 04.04.2024