Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ühiskatsed

Haridusosakond
Raekoja plats 12, 51004 Tartu
736 1445
 

Tartu gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 2021

Ühiskatsete korraldamisest Hugo Treffneri Gümnaasiumis, Miina Härma Gümnaasiumis, Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ja Tartu Tamme Gümnaasiumis

Jätkuv viiruselevik ning sellest tulenevalt pidevalt muutuv õppetöökorraldus koolides avaldab ilmselt mõju ka 2021. aasta kevadel korraldatavatele ühiskatsetele. Testide koostamisel ja vestlustel arvestame asjaoluga, et sellel õppeaastal 9. klassides õppivad õpilased olid nii 2020. aasta kevadel, 8. klassi õpilastena mitu kuud distantsõppel kui on pidanud ka käesoleval õppeaastal erinevatel perioodidel distantsõppel viibima. Plaanime ühiskatsete ainetestid läbi viia 16. aprillil 2021 Tartu koolimajades arvutipõhiselt (e-testidena Eksamite Infosüsteemis (EIS)), kaasates läbiviimisesse Tartu linnas ka põhikoolid. Tartu linna koolides on piisavalt arvuteid, neid jätkub kõikidele testitegijatele. Kui epidemioloogiline olukord seda ei võimalda, oleme sunnitud ainetestid läbi viima analoogselt 2020. aasta kevadega – iga õpilane teeb teste kodus. Kel kodus arvutit ei ole või internetiühendus ebaühtlane, saavad ainetestid teha Tartu linna mõnes gümnaasiumis. Koolid arvestavad vastuvõtul kindlasti eesti keele ja matemaatika ning valikuliselt loodusainete (keemia-bioloogia-füüsika) testi tulemusi. Iga kool kirjeldab oma kodulehel ainetestide arvestamist hiljemalt 1. veebruariks.

Otsuse testide läbiviimise kohta (kas koolides või kodus), teeme 2021. aasta kevadel lähtudes viiruseleviku olukorrast.

Arvestades asjaolu, et 2019/20. õppeaasta kevadel olümpiaadide lõppvoorusid ei toimunud õpilastest sõltumatutel põhjustel, saavad ühiskatsete kirjalikest testidest vabastust taotleda õpilased, kes olid kutsutud 8. klassi õpilasena (2019/20. õ.a) või kutsutakse 9. klassi õpilastena (2020/21. õ.a) üleriigilise olümpiaadi lõppvooru.

Pärast testitulemuste selgumist toimuvad koolides vestlused (loodetavasti valdavalt maikuus). Lisaks ainetestide tulemustele ja vestlusele arvestame vastuvõtul kindlasti ka 9. klassi tunnistust.

Seniks aga soovitame kõikidel õpilastel õppetöösse suhtuda tõsiselt ning kasutada ära iga võimalus õppimiseks koolimajas kontaktõppes oma õpetaja juhendamisel. 

Lisainfo: üldhariduse peaspetsialist Kristi Lain, 51981212,  kristi.lain@tartulv.ee; 2021. a katsete juhtivkooli Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, 5094021, ott.ojaveer@raad.tartu.ee;

 

 

Viimati muudetud 07.12.2020