Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ülikooli tänava rekonstrueerimine 2019-2020

Tartu eesmärk on pakkuda keskkonnasõbralikku liikumiskeskkonda, mis arvestab kõiki liikumisviise. Eriti soositakse kergliikluse ja ühistranspordi kasutamist.

Ülikooli tänava rekonstrueerimine

Linnavalitsus rekonstrueerib aastatel 2019–2020 Ülikooli tänava Vallikraavi ja Küütri tänava vahelises lõigus. 

Ülikooli tänava rekonstrueerimine muudab vanalinna senisest veelgi kergliiklejasõbralikumaks. Rekonstrueeritav tänavalõik saab täiesti uue ilme – tänavakatte uuendamisel kasutatakse erinevat tüüpi sillutiskive ja plaate. Rohkelt käsitsitööd nõudva rekonstrueerimise ajal on vältimatu tänava ajutine sulgemine. Seda tehakse lõiguti, vastavalt ehitustööde järjele.

Ülikooli tänava rekonstrueerimine on jagatud kahte etappi:

  • I etapis, mis kestis 2019. aasta kevadest augusti lõpuni, rekonstrueeriti Vallikraavi tn ja Ülikooli 14 (Lydia hotell) vaheline tänavalõik.
    Tänav sai vanalinna sobiva klompkividest katte ning endiste teeäärsete parkimiskohtade asemel ehitati välja lai kergliiklejasõbralik kõnnitee, mis on plaaditud graniitplaatidega. Sõidukite liiklemiskiirust aitavad piirata tänavalõigule ehitatud künnised. 
    Valminud jalgratta- ja jalgteel on sõidukite peatumine keelatud. Peatumiseks ja kauba laadimiseks on tähistatud vastavad kohad valminud kergliiklustee mõlemas otsas.
  • II etapis (2020. aasta kevadest augustini) rekonstrueeritakse lõik Ülikooli 14st kuni Küütri tänavani.

Selleks et liiklust võimalikult vähe häirida, tehakse teises etapis rekonstrueerimistöid lõiguti:

- Orienteeruvalt märtsi lõpust kuni maikuu keskpaigani toimub remont Ülikooli 14 ja Lossi tänava vahelises lõigus. Ehitustöid alustatakse Pirogovi platsi poolsel kergliiklusteel, järgneb raekoja-poolne jalgtee ning viimasena ehitatakse sõidutee.

- Orienteeruvalt mai keskpaigast kuni juuli alguseni toimuvad ehitustööd Lossi ja Küütri tänava vahelises lõigus. Ehitustöid alustatakse Werneri kohviku poolsel jalgteel, seejärel jätkatakse teisel pool asuval kõnniteel. Lõpuks ehitatakse sõidutee.

Tähtajad võivad ilmastikuoludest sõltuvalt muutuda. Ehitustöid tehakse tööpäeviti kl 8.00–20.00 ja puhkepäeviti kl 10.00–20.00. Jalakäijatele tagatakse ehitusalal ohutu läbipääs ja  juurdepääs piirkonnas asuvatele kinnistutele. Sõidutee ehituse ajal on ehitataval lõigul autoliiklus peatatud.

Rekonstrueerimisprojekti kohaselt nihkub sõidukite parkimine raekoja hoonest kaugemale, vahetult sõiduraja kõrvale. Parkimine säilib mõlemal pool sõiduteed. Sõidutee kaetakse klompkividega, praegusega võrreldes oluliselt laiemad kõnniteed plaaditakse graniitplaatidega, parkimise ala tähistatakse väikeste graniidist täringukividega. Raekoja apteegi ning Draakoni hotelli vahele tekib pinkidega pisiväljak ning raekoja ümbrus saab avarama ja esinduslikuma ilme.

Lisainfo: Oleg Lužetski, teedeteenistuse juhataja, tel 736 1287, e-post: [email protected]

Ülikooli tänava projekti põhijoonised

11.03.2019

Viimati muudetud 15.02.2023