Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
12°

Eelarvestrateegia ja arengukava muudatused ootavad tartlaste tagasisidet

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Variku kool

10. juuni / Esmaspäevast, 11. juunist on avalikul väljapanekul Tartu linna arengukava muudatusettepanekud ning järgmise nelja aasta eelarvestrateegia.

Tartu linna arengukava muudatused ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul kuni 6. augustini ning tartlaste ettepanekud mõlema arengudokumendi kohta on oodatud. Dokumentidega saab tutvuda Tartu kodulehel (www.tartu.ee/eelarvestrateegia-tagasiside) ning oma arvamused saab jätta samuti kodulehele või saata linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale ( Raekoja plats 3 või lpmko@raad.tartu.ee).

Linna arengukavale aastateks 2018-2025 on tehtud 18 ettepanekut, millega fikseeritakse Tähtvere valla liitumisega kaasnenud olulisemad muutused, lisatakse uusi tegevusi ettevõtluse edendamiseks ning täpsustatakse sotsiaalhoolekande ja tervishoiu valdkonna teemasid.

Avalikustamisele läheb arengukava osana ka Tartu eelarvestrateegia aastateks 2019-2022, mis püüab leida tasakaalu vajaduste ja soovide ning linna finantsvõimekuse vahel. Investeeringute valikul on eelistatud objekte, mille puhul on sotsiaalse kasu ning tehtavate kulutuste suhe parim.

Tartu lähiaastate üksikasjaliku finantsplaani prioriteet on endiselt haridus - kavandatakse haridustöötajate palgatõusu ning jätkatakse koolimajade remondiplaani elluviimist Variku kooli ja Annelinna gümnaasiumi täieliku rekonstrueerimisega ning paljudes koolides väiksemas mahus remondi tegemisega.

Käimas on ka lasteaedade renoveerimise kava tegemine. Esimestena rekonstrueeritakse Maarjamõisa ning Pääsupesa lasteaed.

Majandusvaldkonnas on plaanis koos maanteeametiga Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus, Riia tänavat ületava kergliiklussilla ja raudteealuse tunneli rajamine, mitmete tänavate rekonstrueerimine, kergliiklusteede ehitamine ja rattaringluse käivitamine.

Sotsiaalvaldkonna prioriteet on hooldusteenuste laiendamine ning sotsiaaltöötajate palgatõus. Kavas on Maarja peremajade, üldhooldekodude, kahe sotsiaalüürimaja ning koostöös erasektoriga ka esmatasandi tervisekeskuste rajamine.

Senisest rohkem on lähiaastail fookuses kultuur, eelkõige seoses Tartu linna kandideerimisega 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile.

Lisainfo:
linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145
abilinnapea Monica Rand, 736 1163, 521 1464
abilinnapea Reno Laidre, 736 1224, 528 6361

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 13.08.2018