Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Eelarvestrateegia ootab tartlaste tagasisidet

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kaarsild Foto: Tarmo Haud

12. oktoober 2020 / Tänasest, 12. oktoobrist on avalikul väljapanekul Tartu linna eelarvestrateegia 2021-2024, mis keskendub toimetulekule majanduskriisiga ja võimekusele panustada linna arengusse. Kuni 8. novembrini on oodatud tartlaste ettepanekud ja arvamused eelarvestrateegias toodud plaanide kohta.

Tagasiside ja ettepanekud on oodatud linnavalitsuse rahandusosakonna meiliaadressile [email protected]. Eelarvestrateegia ja selle lühikokkuvõtte leiab siit: www.tartu.ee/eelarvestrateegia2024

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on eelarvestrateegiat tuntavalt mõjutanud koroonapandeemia tõttu tekkinud majanduskriis. "Lähiaastate finantsotsuseid planeerides oleme pidanud kõige olulisemaks säilitada võimekus panustada linna arengusse. Seetõttu kavandame olulisi investeeringuid nii koolidesse, lasteaedadesse, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonda, kuid samuti majandusse," lisas Klaas.

Kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul on kavas hoida põhitegevuse kulude kasv ligikaudu üldise hinnatõusu tasemel. Tööjõukulud on kavandatud ligikaudu prognoositavast Eesti keskmise palga taseme tõusust lähtudes. See võimaldab nelja aasta jooksul investeerida 111 miljonit eurot.

Tartu linna prioriteet on haridus, eelkõige investeeringud koolidesse ja lasteaedadesse. Eelarvestrateegia perioodi algusesse jääb Karlova kooli hoonete (Lina 2 ja Salme 1a) remont, perioodi teise poolde on kavandatud Ploomi 1 hoone rekonstrueerimine Kroonuaia kooli hariduslike erivajadustega õpilaste tarbeks. 2023. aastaks kavandatakse Hansa kooli ja Descartes'i kooli uue hoone projekteerimist. Lasteaedadest on järgmise nelja aasta jooksul suuremad tööd plaanis Ristikheinas, Meelespeas ja Pokus.

Kultuuripealinna projektile on kavandatud 22,3 miljonit eurot, millest linna osalus on 8,8 miljonit. Samuti on eelarvestrateegiasse planeeritud 1,3 miljonit eurot südalinna kultuurikeskuse arhitektuurikonkursiks ja projekteerimiseks ning 2 miljonit Annelinna jalgpallihallile.

Olulised investeeringud lähevad ka majandusse ja keskkonnavaldkonda. Koostöös riigiga algab kauaoodatud Riia ringi rekonstrueerimine, jätkub Riia tänava kergliiklussilla ja raudteetunneli rajamine, palju tähelepanu saavad ka energia- ja kliimakava eesmärkide täitmine, jalg- ja jalgrattateed, säästlik tänavavalgustus jpm.

Sotsiaalvaldkonnas on suuremate investeeringutena kavas Tüve tänavale sotsiaalüürimajade rajamine ning Nõlvaku hooldekodu ehitamine.

Eelarvestrateegia avalik väljapanek on Tartu kodulehel (www.tartu.ee/eelarvestrateegia) 12. oktoobrist kuni 8. novembrini 2020.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145; abilinnapea Gea Kangilaski, 736 1163, 521 3295

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 14.12.2020