Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

10. veebruar / Tartu linnavalitsus jättis algatamata Hipodroomi 4 ja Männimetsa tee 3A kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).


Planeeringu eesmärk on määrata kruntidel avalikku kasutusse jäävad ja elamuehituseks sobilikud alad.  

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 4 kohaselt tuleb KSH algatamise vajalikkust kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse planeering, millega kavandatakse elurajooni, kaubanduskeskuse ning muude samalaadsete projektide arendamist.

Hendrikson & Ko OÜ on koostanud planeeringule KSH eelhinnangu (töö nr 19003461). Nii eelhinnangu kui ka Keskkonnaameti arvamuse kohaselt ei ole ette näha olulise ebasoodsa keskkonnamõju ilmnemist kavandatava tegevuse tagajärjel.

Planeeringu algataja ja kehtestaja on Tartu Linnavolikogu, koostamise korraldaja Tartu Linnavalitsus (Raekoda, 51003 Tartu). Koostaja on OÜ Tartumaa Maamõõdubüroo (Riia 15b, 51010 Tartu).

KSH mittealgatamise otsusega saab tutvuda Tartu linna veebilehel www.tartu.ee ning tööpäevadel linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas Raekoja plats 3, tuba 313.
 
Planeeringumaterjalidega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-04-019

Viimati muudetud 10.02.2020