Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-8°

Jaanuaris laekus Tartu linna eelarvesse 8,3% tuludest

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

14. veebruar / Käesoleva aasta jaanuaris laekus Tartu linna eelarvesse tulusid 10,9 miljonit eurot, mis moodustas 8,3% tulude eelarvest.


Põhitegevuse tulusid laekus 10,4 miljonit eurot ehk 8% eelarvest. Suurimaks tuluallikaks on Tartu linnas üksikisiku tulumaks, mis moodustab üldjuhul ligi poole kõikidest põhitegevuse tuludest. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 6,3 miljonit eurot ehk 9,2% eelarvest. Maksutulusid kokku laekus 6,4 miljonit eurot ehk 9% eelarvest. Lisaks tulumaksule laekus eelarvesse veel maamaks ning kohalikest maksudest reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks ning parkimistasu.

Toetusi põhitegevuseks laekus 2,4 miljonit eurot ehk 7% eelarvest. Kaupade ja teenuste müügist laekus 1,5 miljonit eurot ehk 9% eelarvest.
Põhitegevuse kulud moodustasid 7,8 miljonit eurot ehk 7% eelarvest. Suurimad väljaminekud (üle poole põhitegevuse kuludest) on olnud hariduse valdkonnas.

Tööjõukulud on olnud 3,7 miljonit eurot (sh töötasud 3,1 miljonit eurot), majandamiskulud 3,0 miljonit eurot ning toetuseid on antud 1,0 miljonit eurot.
Investeerimistegevuse tulusid laekus 0,5 miljonit eurot ehk 3% eelarvest, peamiselt Ida tänava kinnistute müügist. Investeeritud on 1,4 miljonit eurot ehk 4% eelarvest. Suurim investeerimiskulu on olnud  2016. aastal valminud Roosi tänava eest tasumine 0,6 miljonit eurot.

2017. aasta jaanuari tulud on olnud 1,7 miljonit eurot suuremad kui kulud. Kuu lõpu seisuga oli linna raha jääk 9,3 miljonit eurot.

 

Viimati muudetud 14.02.2017