Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kinnisasja võõrandamine (Kastani tn 39b/3)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

10. oktoober 2022 / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel kinnisasja Kastani tn 39b/3.

Kinnisasja lähiaadressiga Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kastani tn 39b/3 (registriosa nr 20663050, katastritunnus 79301:001:0701, pindala 75 m², sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa) oksjoni alghind on 5620 eurot, tagatisrahaga 562 eurot. 

Kinnisasjal asub ehitusloata rajatud ja omandiõigust tõendavate dokumentideta ehitis. Tegu on garaaži varega, millel puudub katus ja välisuks. Kinnisasjale puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt. Kinnisasja võõrandamine on otsustatud Tartu Linnavalitsuse 04.10.2022. a korraldusega nr 1085.

Pakkumise esitajal on võimalik enne pakkumise tegemist tutvuda objektiga Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastatud infoga, samuti võib asjast huvitatud isik objekti looduses üle vaadata.

Enampakkumine algab 1. novembril 2022. a kell 11.00 ja lõpeb 16. novembril 2022. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Enampakkumisel osalemiseks peab pakkuja looma endale kasutajakonto keskkonnas osta.ee ja kandma oma e-kontole tagatisraha suuruse summa. Enampakkumisel pakkumist tehes reserveeritakse kasutaja e-kontolt tagatisraha suurune summa. Kui kasutaja pakkumine üle pakutakse, siis kasutaja e-kontol olev reserveeritud summa vabaneb. Kasutajal ei ole võimalik teha pakkumist, kui tema kontol pole tagatisraha suurust summat. Enampakkumise võitja e-kontol reserveeritud tagatisraha ei vabastata. 

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi. 

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena. 

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Vt  asendiplaan:

Lisainfo:  Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven ([email protected], 502 8344)


 

Viimati muudetud 10.10.2022