Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kinnisasja võõrandamine (Meistri tn 1)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

13. detsember 2021 / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel hoonestamata kinnisasja Meistri tn 1.

Hoonestamata kinnisasja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Meistri tn 1 (kinnistusregistriosa nr 5408403, katastritunnus 79511:008:0030, pindala 9011 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) oksjoni alghind on  315 000 eurot, tagatisrahaga 10 000 eurot.

Kinnisasja võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 07.12.2021. a korraldusega nr 1356.

Meistri tn 1 kinnistu tuleb hoonestada kolme (3) aasta jooksul müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel:
1. kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui püstitatud ehitisele on väljastatud kasutusluba;
2. kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 110 000 eurot;
3. kinnistule juurdepääsuks on valmis ehitatud Meistri tänavale (katastritunnus 79501:002:0082) tänavaosa Tehnika tänavalt Meistri tn 1 kinnistu sissesõiduni.

Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks Meistri tn 1 kinnistu esimesele järjekohale hüpoteek, hüpoteegisummaga 128 000 eurot, koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Meistri tn 1 kinnistu hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavalitsuse 27.09.2005. a korraldusega nr 1461 kehtestatud Ropka Tööstuspargi detailplaneeringut. 

Pakkumise esitajal on võimalik enne pakkumise tegemist tutvuda objektiga Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastatud infoga, samuti võib asjast huvitatud isik objekti looduses üle vaadata.

Enampakkumine algab 15. detsembril 2021. a kell 11.00 ja lõpeb 6. jaanuaril 2022. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele. 

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi. 

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena. 

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.


Lisainfo:   Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven ([email protected], 502 8344)

Vt asendiplaan: 
 

Viimati muudetud 13.12.2021