Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kinnisasja võõrandamine (Tehnika tn 3a)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

15. märts 2021 / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel hoonestamata kinnisasja Tehnika tn 3a.

Hoonestamata kinnisasja Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Tehnika tn 3a (kinnistusregistriosa nr 18531150, katastritunnus 79301:001:0929, pindala 9674 m², sihtotstarve 50% tootmismaa ja 50% ärimaa) oksjoni alghinnd on 387 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot.

Kinnisasja võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 09.03.2021. a korralduses nr 268.

Tehnika tn 3a kinnistu tuleb hoonestada kolme (3) aasta jooksul müügilepingu sõlmimise päevast arvates järgmistel tingimustel:
1. kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustus loetakse nõuetekohaselt täidetuks, kui püstitatud ehitisele on väljastatud kasutusluba;
2. kinnistu tähtaegse hoonestamise kohustuse rikkumise ja punktis 1 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral tuleb tasuda leppetrahvi 89 000 eurot. 
Leppetrahvi sissenõutavuse tagamiseks seatakse Tartu linna kasuks Tehnika tn 3a kinnistu esimesele järjekohale hüpoteek, hüpoteegisummaga 108 000 eurot, koos kinnistu omaniku kohustusega alluda hüpoteegiga tagatud nõude kohesele sundtäitmisele.

Tehnika tn 3a kinnistu hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavalitsuse 27.09.2005. a korraldusega nr 1461 kehtestatud Ropka Tööstuspargi detailplaneeringut. 

Pakkumise esitajal on võimalik enne pakkumise tegemist tutvuda objektiga Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastatud infoga, samuti võib asjast huvitatud isik objekti looduses üle vaadata.

Enampakkumine algab 5. mail 2021. a kell 11.00 ja lõpeb 19. mail 2021. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele. 

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi. 

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena. 

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.


Lisainfo:   Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven ([email protected], 502 8344)

vt asendiplaani
 

Viimati muudetud 15.03.2021