Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kinnisasjade võõrandamine (Lehe tn 19, Lehe tn 21)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

21. september / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel hoonestamata elamumaa sihtotstarbega kinnisasjad Lehe tn 19 ja Lehe tn 21.

1. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lehe tn 19 (registriosa nr 11993250, katastritunnus 79301:001:0158, pindala 869 m²) oksjoni alghind on 40 000 eurot, tagatisraha 4000 eurot.

2. Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Lehe tn 21 (registriosa nr 11993150, katastritunnus 79301:001:0159, pindala 871 m²) oksjoni alghind on 40 000 eurot, tagatisraha 4000 eurot.

Kinnistu võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 15.09.2020. a korralduses nr 988.

Lehe tn 19 ja Lehe tn 21 kinnistute hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavalitsuse 10.10.1996. a korraldusega nr 1865 kehtestatud Jaamamõisa elamupiirkonna detailplaneeringut, mis näeb ette kinnisasjadele üksikelamute ehitamise.

Pakkumise esitajal on võimalik enne pakkumise tegemist tutvuda objektiga Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastatud infoga, samuti võib asjast huvitatud isik objekti looduses üle vaadata.

Enampakkumine algab 7. oktoobril 2020. a kell 11.00 ja lõpeb 21. oktoobril 2020. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistute müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

vt asendiplaani                                              vt asendiplaani

Lisainfo:   Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven (Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344).

 

Viimati muudetud 21.09.2020