Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kolm Põrsakest ja Tartu Noorsootöö Keskus inspireerivad tuleviku innovaatoreid

Tartu Noorsootöö Keskuse pressiteade

Kolm Põrsakest

9. juuli 2020 / Teaduse populariseerija Kolm Põrsakest ja Tartu Noorsootöö Keskus korraldavad koostöös sel sügisel noori inspireeriva programmi „Tuleviku innovaatorid“. Programmi eesmärgiks on tõsta noorte katsetamisjulgust, uudishimu, ambitsioonikust ja teaduspõhisust. Lisaks toetab programm erivajadustega ja ilma erivajaduseta noorte lõimumist.

Põrsakesed usuvad, et need on väärtused, mis on vajalikud innovatsiooni ja uute teadmiste loomiseks. Programmiga soovitakse rõhutada, et innovaatoriks võivad saada kõik, kui selleks leitakse piisavalt järjepidevat pürgi. Kuid kuna inimesed on erinevad, on erinevad ka väljakutsed, mida on tarvis ületada. Programmi tegevused toetavad innovatsiooni loomise jaoks vajalikke väärtusi ja tõstavad teadlikkust erinevate erivajaduste kohta.

„Tegevused kaasavad väga erineva tausta, võimekuse, teadmiste ja oskustega noori loodusteadusliku sisuga tegevustesse. See õpetab noortele koostööd ja arendab sotsiaalseid oskuseid läbi põnevate ja haaravate tegevuste,“ rääkis Tartu Noorsootöö Keskuse direktor Grete Sarap. „Projekti üheks suureks eeliseks on see, et noored õpivad projekti käigus ise tegevusi läbi viima ning seeläbi saavad noored õpitud teadmisi edaspidi ka ise teistele noortele edasi anda (seda muidugi täiskasvanud juhendaja juuresolekul ja vastutusel). See aitab omakorda kaasa teaduhuvi kasvule ja selle laiemale levikule noorte seas ja Tartu noortekeskustes. Kolm Põrsakest on usaldusväärne koostööpartner, kelle lennukate ideede teostamine ja noorte õpiprotsess toimub alati turvalises ja toetatud keskkonnas, kus kõik osalejad saavad end võrdselt kaasatuna tunda.“

Programmi „Tuleviku innovaatorid“ tegevused toimuvad Tartus perioodil september kuni detsember 2020. Programmi on oodatud osalema 11-19-aastased noored Tartust ja selle ümbrusest. Programmi tegevuste korraldamisel on arvestatud ka nägemis-, kuulmis- ja liikumiserivajadustega. Registreerimine algab 15. augustil. Lisaks toimuvad programmi raames suvel ja sügisel ka avalikud üritused, kus tutvustatakse programmi ning tõstetakse teadlikkust erivajadustest. Esimesed tegevused toimuvad Autovabaduse puistee Tartu Noorsootöö Keskuse alal.

Tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Rohkem infot programmi kohta leiad siit:

www.kolmporsakest.ee/tuleviku-innovaatorid

Kolm Põrsakest on välja kasvanud 2013. aasta Eesti ja Euroopa parimast õpilasfirmast. Põrsakesed populariseerivad teadust, mis tähendab põrsakeste põhiväärtuste (uudishimu, katsetamisjulgus, teaduspõhisus ja ambitsioonikus) arendamist nii meie sihtgruppides kui põrsaperes. Põrsakeste peamised tegevused on teadusteatri- ja huvihariduse korraldamine ning STEAM ehk MATIK hariduse (matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst) õppevahendite loomine.

Tartu Noorsootöö Keskus on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna allasutus, mis alustas tegevust 2. mail 2018. Keskuse eesmärgiks on innustava ja uuendusliku noorsootöö keskkonna loomine Tartu linna noortele, et neist kujuneksid tegusad, loovad ja õnnelikud inimesed.

Viimati muudetud 09.07.2020