Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kutse linnavolikogu istungile

Raekoja plats Foto: Maanus Kullamaa

2. detsember 2022 / Tartu Linnavolikogu 16. istung on 8. detsembril kell 15 Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsisaalis.

Päevakorra projekt:

1. Muudatus linnavolikogu Erakond Eesti 200 fraktsioonis
Ettekandja Erakond Eesti 200 fraktsiooni esimees Kristina Kallas

2. Maamaksumäära kehtestamine 2023. aastaks
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

3. Tartu linna 2023. aasta eelarve, 1. lugemine
Ettekandjad linnapea Urmas Klaas ja abilinnapea Priit Humal
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp 

4. Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandja abilinnapea Gea Kangilaski
Kaasettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

5. Loa andmine Tartu südalinna kultuurikeskuse rahastamise lepingu sõlmimiseks
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

6. Loa andmine Tartu linnas arendajate ehitatavatel teedel ja kõnniteedel omanikujärelevalve teenuse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe

7. Loa andmine Tartu haljasalade ja puittaimede hoolduse riigihangete korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob

8. Loa andmine parkimisautomaatide rentimise ja hoolduse riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe

9. Tee sulgemise maks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe

10. Kohalike teede nimekirja muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
Kaasettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe

11. Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev

12. Loa andmine Tartu Kunstimuuseumi sihtasutuse kavandamiseks ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamiseks
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
Kaasettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli

13. Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof 

14. Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2021. a määruse nr 131 "Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiteenuse osutajale toetuse andmise kord" muutmine
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof 

15. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
Kaasettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof 

16. Linnavolikogu komisjonide koosseisude muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk

17. Informatsioon volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni tööst
Ettekandja arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits

18. Informatsioon volikogu hariduskomisjoni tööst
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev

19. Informatsioon volikogu keskkonnakomisjoni tööst
Ettekandja keskkonnakomisjoni esimees Mart Hiob

20. Informatsioon volikogu kultuurikomisjoni tööst
Ettekandja kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli

21. Informatsioon volikogu majanduskomisjoni tööst
Ettekandja majanduskomisjoni aseesimees Pärtel Piirimäe

22. Informatsioon volikogu rahanduskomisjoni tööst
Ettekandja rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp

23. Informatsioon volikogu sotsiaalkomisjoni tööst
Ettekandja sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof

Istungi ülekanne: https://www.tartu.ee/et/volikogu-istungid-ja-dokumendid#istungite-ulekanded-ja-videod


Kaspar Kokk
Linnavolikogu esimees

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 08.12.2022