Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linn alustab Puiestee tänava viimase lõigu rekonstrueerimist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Puiestee tn Foto: Lilian Lukka

21. mai 2024 / Juunikuus algavad rekonstrueerimistööd Puiestee tänava Roosi ja Jaama tänava vahelises lõigus, kuhu rajatakse sõiduteest eraldatud jalgratta- ja jalgteed, uus foorristmik ning ehitatakse välja Raatuse tänava pikendus.

Algavad tööd on jätkuks varem uuendatud tänavalõigule Narva maantee ja Roosi tänava vahel. Tööde lõppedes novembris saab Puiestee tänav terviklikult renoveeritud.

"Praegu on Puiestee tänav väga oluline transiittänav, kuid sel aastal valmiva Põhja puiestee ja Muuseumi tee ühenduse ning tulevikus linna ümbritseva ringtee valmimise tulemusena väheneb seal tuntavalt transiitliikluse osakaal. Seetõttu kujuneb ümberehitatavast tänavalõigust edaspidi kohalik jaotustänav," selgitas Tartu abilinnapea Raimond Tamm. "Kõnniteede ja rattateede välja ehitamine muudab kergliiklejate liikumise tänasega võrreldes oluliselt ohutumaks ja mugavamaks ning Tartu rattateede põhivõrk saab olulise täienduse.“

Rekonstrueerimistöid alustatakse vee-, kanalisatsiooni- ja sajuveetorustiku ning teiste tehnovõrkude rajamisega. Seejärel uuendatakse sõiduteekate ja äärekivid ning mõlemale poole teed ehitatakse välja jalgratta- ja kõnniteed. Puiestee tn 110a garaažide juures kulgeb uus kergliiklustee garaažide tagant.

Puiestee–Raatuse ristmikule tuleb foor, välja ehitatakse Raatuse tänava pikendus kuni Puiestee 112a kinnistu juurdepääsuteeni. Puiestee ja Raatuse tänava ristmikule lisandub eraldi vasakpöörderada. Tänaval korrastatakse ja täiendatakse haljastust. Olemasolev pärnaallee säilitatakse, lisaks säilitatakse Puiestee 95e kinnistul paiknev tamm, mis on III kategooria kaitstav loodusmälestis. Puiestee 112a hoone ette rajatakse väike haljasala, kuhu tuleb erinevat madal- ja kõrghaljastust. Puiestee 112a  ja 116 kinnistute juurde rajatakse uued tugimüürid.

Ehitatakse välja uued bussitaskud ning markeeritakse olemasolevad ja uued ülekäigurajad. Puiestee tänavale paigaldatakse seitse uut pinki ja prügikasti ning kümme jalgrattahoidmise kohta. Uuendatakse tänavavalgustus.

Puiestee tänava rekonstrueerimise hankel tunnistas linnavalitsus edukaks ASi TREF pakkumuse kogumaksumusega 2,42 miljonit eurot.

 

Viimati muudetud 21.05.2024