Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linn pakub tuge haridusest ja tööturult eemale jäänud noortele

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

noored istuvad

7. november / Tartu linn ja paljud teised Eesti kohalikud omavalitsused on alates 2018. aasta kevadest kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et välja selgitada haridusest ja tööturult eemale jäänud noored ning pakkuda neile tuge.

Oktoobri lõpus toimunud neljanda seire nimekirjade põhjal on taaskord alustatud noortega ühenduse võtmist.

Oktoobri lõpus toimus neljandat korda noortegarantii tugisüsteemi seire, kus osaleb koos Tartu, Tallinna ja Narvaga sel korral juba 44 omavalitsust. Pooleteise aasta jooksul, mil kohalikud omavalitsused on noortegarantii tugisüsteemi kasutada saanud, on 575 noort üle Eesti tunnistanud, et vajavad haridustee jätkamisel või töö leidmisel tuge. Tartu linna neljanda seire nimekirjas on 855 noort.

16-26-aastaste noorte toetamiseks võtavad omavalitsuste juhtumikorraldajad või  sotsiaaltöötajad e-kirja või telefoni teel noortega ühendust, et teha kindlaks noore abivajadus. Juhtumikorraldaja pakub noorele tuge tema eesmärkidest lähtuvalt ja edasine koostöö toimub vastavalt noorte soovidele ja vajadustele.

Noortegarantii tugisüsteemis on oluline valdkondade ülene koostöö teiste spetsialistiga, et leida noorte muredele parim lahendus. Noorte haridusest või tööturult kõrvalejäämise üheks põhjuseks on tihti teadmatus, kelle poole oma küsimustega pöörduda. Selleks aitab noortegarantii juhtumikorraldaja leida noorel huvipakkuvat informatsiooni ja viib ta kokku vajalike teenuste või spetsialistidega. Tartu linna noortegarantii tugisüsteemi headeks koostööpartneriteks on näiteks Töötukassa, Noorte Tugila, Johannes Mihkelsoni Keskus, Tartu Täiskasvanute Gümnaasium, Tartu Kutsehariduskeskus ja paljud teised noortega tegelevad asutused.

Tartu linna juhtumikorraldaja Triin Rebbase sõnul on Tartu linnal pakkuda noortele palju võimalusi haridustee jätkamisel või töökoha leidmisel. „Juhtumikorraldaja aitab noorel seada eesmärke tulevikuks ja leida paljudest võimalustest just talle kõige sobivam. Juhtumikorraldaja kõnest või e-kirjast ei tasu ära ehmuda ning kindlasti tuleks ta ära kuulata. Meie saame pakkuda vajalikku informatsiooni ning toetavat ja motiveerivat keskkonda. Samuti teevad Tartus noorte toetamiseks igapäevaselt tööd paljud teised toredad ja heade kogemustega spetsialistid, kellel on anda väärt nõuandeid oma tulevikuplaane tegevale noorele,“ rääkis Rebbas.

Noortegarantii tugisüsteemi proaktiivne lähenemine aitab omavalitsustel märgata ja paremini toetada 16–26-aastaseid mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori,  kes soovivad abi ja on mistahes põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest.  Avatud taotlusvooru kaudu on kõikidel omavalitsustel võimalik noortega tegelemiseks vajalikku rahastust saada.

Lisainfo noortegarantii tugisüsteemi kohta leiab Tööelu portaalist.

 

Triin Rebbas

triin.rebbas@raad.tartu.ee

Viimati muudetud 07.11.2019