Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linna uus arengukava ootab ettepanekuid

Tartu linnavolikogu

Tartu Foto: Tiit Grihin

6. juuni 2024 / Volikogu saatis avalikustamisele Tartu arengukava 2025-2035 ja järgmise nelja aasta eelarvestrateegia.

Arengukavas antakse terviklik ülevaade linna arengusuundadest ning seatakse sihid lähituleviku kujundamiseks, kuid vaadatakse ka kaugemale – milline võiks Tartu olla kahekümne aasta pärast. Kava on kooskõlas Tartu linna üldplaneeringuga, mis määratleb pikemaajaliste eesmärkide saavutamise võimalused ja arengusuunad linnaruumis. 

Uudses digiformaadis arengukava on linnajuhtimise praktiline töövahend, kus on arvestatud sellega, et linna arenguks vajalike tegevuste ja investeeringuvajaduste kajastamine on nõutav nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil kaasrahastuse taotlemisel.

Eelarvestrateegia on arengukava iseseisev osa, mille eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimine. 

Arengukava ja eelarvestrateegia on avalikul väljapanekul 10. juunist kuni 19. augustini Tartu linna veebilehel: https://arengukava.tartu.ee/

Lisainfo:
abilinnapea Elo Kiivet, 5656 9674
abilinnapea Meelis Leidt, 509 0456
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Veljo Ipits, 516 5225
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 06.06.2024