Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Linnavara võõrandamine (Raatuse tn 35)

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

27. veebruar / Tartu Linnavalitsus müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel hoonestamata Raatuse tn 35 kinnistu.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Raatuse tn 35 (registriosa nr 5410703, katastritunnus 79301:001:0188, pindala 916 m², maakasutuse sihtotstarve 100% elamumaa) oksjoni alghind on 245 000 eurot, tagatisraha 10 000 eurot.
 
Kinnistu võõrandamise tingimused on määratud Tartu Linnavalitsuse 18. veebruari 2020. a korraldusega nr 166.

Kinnistu Raatuse tn 35 hoonestamisel tuleb järgida Tartu Linnavalitsuse 13. märtsi 2018. a korraldusega nr 238 kehtestatud Raatuse, Pikk ja Põik tänavate vahelise ala detailplaneeringut. Planeeringulahendusega on ette nähtud krundile nr 1 (planeeringu põhijoonisel Pos 1) ühe hoone rajamine, mille kasutamise otstarveteks on korterelamu, kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja büroohoone. Planeeringuga on kavandatud, et Raatuse tänaval tuleb 1. korrusel kavandada kaubandus- ja teenindusfunktsioon.

Raatuse tn 35 kinnistu igakordse omaniku kasuks on kantud kinnistule registriosa nr 2499703 tasuta ja tähtajatu juurdepääsuservituut vastavalt 18. juuni 2018. a lepingule.

Enampakkumine algab 16. märtsil 2020. a kell 11.00 ja lõpeb 26. märtsil 2020. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10 000 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava müügilepingu kohase osalise maksena.

Kinnistu müügihind peab olema enampakkumise võitjal tasutud ühe (1) kuu jooksul pärast Tartu Linnavalitsuse poolt enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimise otsuse tegemist ja enne müügilepingu sõlmimist.

Enampakkumist korraldab Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond.

vt asendiplaani

Lisainfo:   Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven (Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344).

Viimati muudetud 27.02.2020