Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Loodusmaja kliimarada inspireerib muutustega kohanema

Tartu loodusmaja pressiteade

Perede õpituba Foto: Tartu loodusmaja

22. detsember 2023 / Tartu loodusmaja pargis valminud kliimaõpperajal saab tutvuda praktikatega, mida loodusmaja rakendab pargi hoolduses ja teistes igapäevastes tegevustes eri aastaaegadel. Rada koosneb kümnest tegevuspunktist, mille juurde on loodud ka õppeprogramm.

Kliimaraja eesmärk on inspireerida linnaelanikke kasutama lahendusi kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks. Õpperada kulgeb läbi Tartu loodusmaja pargi, mis on üks linnaelanike lemmik rekreatsioonialadest kesklinnas. Õpperada toetab ja toob välja Tartu loodusmaja pargialal kasutusel olevaid kliimateadlikke majandamise võtteid. Õpperaja stendidel näitlikustatakse erinevaid aktuaalseid teemasid linnakeskkonnas, näiteks soojussaarte teke, sademevee ärajuhtimine, päikeseenergia kasutamine, transpordiliikide mõjud, kompostimine, niitmissagedus bioloogilise mitmekesisuse hoidmisel, jne. Igal stendil on ka praktiline ja mänguline liikumisülesanne, mida üksi või perega teha.  

Loodusmaja pargis on nüüd lisaks uus ronimismänguväljak, uuenenud puitpingid, istumispakud, korrastatud valgustus ning parandatud teeradade drenaaž, mis aitab hoida pargiteed korras ja võimaldab paremat liikumist ratastooliga. Linnaelanikke ja külalisi oodatakse parki loodust nautima ja õppima, kuidas saame tagada elamiskõlbliku keskkonna säilimise kliimamuutuste tuules.

Sügisel toimusid loodusmajas ka erinevad õpitoad, mille kaudu tutvustati põhjalikumalt õpperajal käsitlevaid teemasid.

Õpitoas “Elurikkust armastav aiapidaja” õpetati osalejatele, kuidas kasutada koduaias ja linnaruumis elurikkust soosivaid aiandusvõtteid, jagati näpunäiteid, kuidas rajada niidulaiku ning kuidas seda hooldada.Loodusmaja pargi majandamise näitel räägiti niitmise sagedusest ning lindudele ja pisiloomadele elupaikade loomisest aias. Peredele mõeldud õpitoas “Kliimakangelane loodusmaja pargis” tutvuti mänguliselt kliimamuutuste tagamaadega ning loodusmaja pargi elurikkuse aaretega. Lisaks tutvustati kliimamuutuste teemalist õppeprogrammi ka õpetajatele. Loodud õppeprogrammi metoodikate hulgas on näiteks kasvuhooneefekti selgitamine mängude ja termokaamerate kasutamise abil.

Kliimarada on valminud projekti COOLspot raames, mis on toetanud lisaks raja loomisele ka pargi ohutumaks ja ligipääsetavamaks muutmist. Projekti ER213 COOLspot kaasrahastas Eesti EL välispiiri programm 2014-2020, toetuse suurus on 92 709 eurot.


Lisainfo: www.tartuloodusmaja.ee/koostooprojektid/coolspot/

Viimati muudetud 22.12.2023