Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituut võtab fookusesse ettevõtluskoostöö ja insenerivaldkonna arendamise

Eesti Maaülikooli pressiteade

1. jaanuarist 2024 alustas metsanduse ja inseneeria instituudi teadus- ja arenduskoostöö juhi ametis tööd keskkonnavaldkonna poliitika kujundamise ja rakendamise tippjuhi kogemusega Marku Lamp. Foto: Maaülikool

4. jaanuar 2024 / Eesti Maaülikooli metsanduse ja inseneeria instituudi sihiks uuel aastal on instituudi ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde tugevdamine ja seda instituudi kõikides uurimissuundades, pöörates eraldi tähelepanu puidu ja muude ressursside väärindamisele ja inseneeriavaldkonnale.

Instituudi direktori Marek Metslaidi sõnul vajab Eesti ja maailm nutikaid, keskkonnasäästlikke ja teaduspõhiseid lahendusi, mida ülikool saab pakkuda. „Teadussaavutuste ellurakendamine sünnib aga tihedas koostöös ettevõtjate ja ühiskonnaga. Need tegevused on töömahukad ja vajavad tugevaid eestvedajaid, seepärast kaasame ka eksperte väljastpoolt ülikooli,“ sõnas Metslaid.

1. jaanuarist 2024 alustas metsanduse ja inseneeria instituudi teadus- ja arenduskoostöö juhi ametis tööd keskkonnavaldkonna poliitika kujundamise ja rakendamise tippjuhi kogemusega Marku Lamp. Marku Lamp töötas aastatel 2002-2023 Keskkonnaministeeriumis, neist viimased kümme aastat eluslooduse valdkonna asekantslerina, vastutades metsanduse, jahinduse, kalavarude kaitse ja looduskaitse eest.

Marku Lambi peamiseks tööülesandeks Eesti Maaülikoolis on edendada metsanduse ja inseneeria instituudi kui kestliku metsanduse ja puidu väärindamise kompetentsikeskuse teadus- ja arendustegevust, teadmussiiret ning koostööd ettevõtetega.

„Maaülikool on rahvusvaheliselt tunnustatud ja maailma ülikoolide seas metsanduse ning põllumajanduse valdkonnas 37. kohal. Ma näen siin palju tahet, teadmisi ja potentsiaali olla tulevikus Läänemere regiooni biomajanduse valdkondade teerajaja ning eeskõneleja. Mul on heameel aidata oma kogemustega kaasa teaduspõhise poliitika kujundamisele ja koos ettevõtetega kestlike lahenduste loomisele," kirjeldas Marku Lamp oma esimeste tööpäevade muljeid.

Sektoritevahelise mobiilsuse programmi SekMo toel liitus metsanduse ja inseneeria instituudiga juba kuu aega varem, mullu 1. detsembril Kaido Siimon, kellel on teadus- ja arenduskoostöö kogemusi Eestist Indoneesiani ning ka eraettevõtluses. Kaido Siimon töötab maaülikoolis teadmussiirde projektis, mis loob digitaalset lahendust puidu mitteinvasiivseks klassifitseerimiseks. Projekti tulemusel töötatakse välja meetod infrapunaspektrist saadavate andmete sidumiseks puidu või puittoote omadustega. Loodava metoodika toel saab metsa- ja puidutööstussektor muutuda tulevikus oluliselt ressursisäästlikumaks ja kestlikumaks ning seeläbi ka konkurentsivõimelisemaks.

Inseneeria valdkonna kommunikatsioonijuhina alustas 1. jaanuaril 2024 Liis Saar. Liis on alates 2011. aastast töötanud turundus- ja kommunikatsioonivaldkonna erinevatel ametikohtadel nii Tartu Ülikoolis kui ka Eesti Lennuakadeemias. Inseneeria kommunikatsioonijuhi töö peamine eesmärk on tagada valdkonna mõjus sise- ja väliskommunikatsioon, suurendada inseneeria valdkonna nähtavust ja ühiskonna teadlikkust sellest.

Viimati muudetud 04.01.2024