Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nädal Tartu linnavolikogus

Raekoda Foto: Ragnar Vutt

10. juuni 2024 /

Esmaspäev, 10. juuni

15.00 - revisjonikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Ülevaade välisprojektide ideede sisehindamise nõude kehtestamise ja selle tulemuslikkuse kohta
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder
2. Revisjonikomisjoni 2024. aasta II poolaasta tööplaan
Ettekandja komisjoni esimees Silver Kuusik


Teisipäev, 11. juuni

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tänavatega piirneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
3. Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
4. Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kord
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
5. Informatsioon ruumiloome osakonna tegevusest ja koostööst teiste osakondadega
Ettekandja ruumiloome osakonna juhataja Kertu Vuks

16.00 - kultuurikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linnas kohanimede määramine ja tänava ruumikuju muutmine
Linnavalitsuse seisukoht ja informatsioon kinnistuomanike arvamuse kohta
Ettekandja linnapea Elo Kiivet
2. Tartu linnas Tehase tänava liikluspinna ruumikuju muutmine ja kohanime määramine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
3. Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määruse nr 24 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski


Kolmapäev, 12. juuni

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kord
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
2. Loa andmine Tähtvere ja Fr. Tuglase tänava rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks riigihangete korraldamiseks ja rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Tähtvere ja Fr. Tuglase tn jalgrattateede põhivõrgu rajamine" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 17 "Tartu Filmifondi toetus" muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
4. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Ülesannete jaotus planeerimisel ja avalike rajatiste väljaehitamise kord
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
2. Puiestee, Kasarmu, Roosi ja Vahi tänavatega piirneva ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
3. Tulbi tn 12 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
4. Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava aastateks 2024-2028
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm


Neljapäev, 13. juuni

14.00 - hariduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2022. a määruse nr 24 "Spordi valdkonna toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
2. Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veo riigihanke korraldamiseks 2024/2025. õppeaastal
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
3. Kõrge lennu stipendiumidest 
Ettekandjad stipendiaadid

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
2. Loa andmine Tartu Hooldekodule hooldustöötajate töörõivaste renditeenuse tellimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees


Reede, 14. juuni

09.00 - rahanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Loa andmine Tähtvere ja Fr. Tuglase tänava rekonstrueerimiseks ning omanikujärelevalve tellimiseks riigihangete korraldamiseks ja rekonstrueerimistööde osaliseks finantseerimiseks projektis "Tähtvere ja Fr. Tuglase tn jalgrattateede põhivõrgu rajamine" osalemiseks
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
2. Tartu Linnavolikogu 25. juuni 2015. a määruse nr 85 „Ühistranspordi elektrooniline piletisüsteem“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm
3. Loa andmine Ilmatsalu Põhikooli õpilaste veo riigihanke korraldamiseks 2024/2025. õppeaastal
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
4. Loa andmine Tartu Hooldekodule inkontinentsitoodete ostu riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees
5. Loa andmine Tartu Hooldekodule hooldustöötajate töörõivaste renditeenuse tellimise riigihanke korraldamiseks
Ettekandja abilinnapea Mihkel Lees

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu Linnavalitsuse uue liikme kinnitamine
Ettekandja linnapea Urmas Klaas
2. Tartu Linnavolikogu aseesimehe valimine
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk
3. Muudatused komisjonide koosseisudes (arengu- ja planeerimiskomisjoni, hariduskomisjoni, kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, rahanduskomisjoni ja sotsiaalkomisjoni muutmine)
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk
4. Tartu linnavolikogu 36. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 13.06.2024