Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Nädal Tartu linnavolikogus

Raekoda Foto: Timo Arbeiter

27. mai 2024 /

Esmaspäev, 27. mai

15.00 - revisjonikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna 2023. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2023. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapea Meelis Leidt ja abilinnapea Elo Kiivet
2. Revisjonikomisjoni kaasaruanne 2023. a majandusaasta aruandele
Ettekandja komisjoni esimees Silver Kuusik
3. Ülevaade linnavalitsuse välislähetustest 2023. ja 2024. aastal
Ettekandja linnasekretär Jüri Mölder


Teisipäev, 28. mai

14.30 - arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. "Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt
2. Tartu linna 2023. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2023. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapea Meelis Leidt ja abilinnapea Elo Kiivet
3. Kalevi tn 90 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
4. Informatsioon Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõust
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
5. Informatsioon Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikul väljapanekul esitatud arvamustest (korraldused nr 431 ja nr 446)
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet

16.00 - kultuurikomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu linna rahvakultuuri kollektiivide uuringu tulemuste tutvustus
Ettekandja Creativity Lab partner ja juhatuse liige Jorma Sarv
2. Informatsioon Autovabaduse puiestee 2024 kohta
Ettekandjad kultuuriosakonna juhataja Sten Svetljakov ja Autovabaduse puiestee 2024 projektijuht Ave Kongo
3. Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
4. Kultuuri valdkonna toetused
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
5. "Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt
6. Informatsioon Eesti Kunstiakadeemia Varjualuse projektist
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet


Kolmapäev, 29. mai

15.00 - majanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. "Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt
2. Tartu Ülikooli liikuvusuuringu tulemuste tutvustamine
Ettekandja Tartu Ülikooli linnakeskkonna kaasprofessor ja uuringu koostaja Age Poom
3. Informatsioon seoses avalikus linnaruumis romuautode ja muude suurte esemete hoidmisega
Ettekandja linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak
4. Informatsioon kavandatava ringmajandusjaama asukoha valikust
Ettekandja abilinnapea Raimond Tamm

17.00 - keskkonnakomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. "Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt
2. Kalevi tn 90 krundi detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
3. Informatsioon Aruküla tee 30 krundi osa detailplaneeringu eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõust
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet


Neljapäev, 30. mai

14.00 - hariduskomisjoni koosolek Shaté tantsukoolis (Narva mnt 2). Päevakord:

1. "Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt
2. Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
3. Ülevaade õpetajate keeleoskusest ja kvalifikatsioonist
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
4. Informatsioon õmblusteta haridusest 
Ettekandjad abilinnapea Lemmit Kaplinski ning hariduskomisjoni liikmed Krõõt Kiviste ja Mari Roostik
5. Kõrge lennu stipendiumidest 
Ettekandjad stipendiaadid

16.00 - sotsiaalkomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

"Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt


Reede, 31. mai

08.30 - rahanduskomisjoni koosolek raekojas. Päevakord:

1. Tartu Linnavolikogu 21. aprilli 2022. a määruse nr 18 "Huvihariduse toetused" muutmine
Ettekandja abilinnapea Lemmit Kaplinski
2. Tartu linna 2024. aasta I lisaeelarve, muudatusettepanekud
Ettekandja abilinnapea Meelis Leidt
3. Fortuuna 1 ja Fortuuna 1a kinnistute võõrandamine
Ettekandja abilinnapea Meelis Leidt
4. Loa andmine Tiitsu tn 5 kinnistu võõrandamiseks
Ettekandja abilinnapea Meelis Leidt
5. Maamaksumäära kehtestamine 2025. aastaks
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
6. Tartu Linnavolikogu 21. detsembri 2017. a määruse nr 5 "Maamaksust vabastamise kord“ muutmine
Ettekandja abilinnapea Elo Kiivet
7. "Tartu linna arengukava 2025-2035" ja eelarvestrateegia eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Ettekandjad abilinnapea Elo Kiivet ja abilinnapea Meelis Leidt
8. Tartu linna 2023. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2023. a ülesannete täitmise aruanne
Ettekandjad abilinnapea Meelis Leidt ja abilinnapea Elo Kiivet
9. Tartu Linnavolikogu 18. veebruari 2016. a otsuse nr 310 "Loa andmine Tartu linna omandis oleva Raatuse tn 118 kinnistu tasuta võõrandamiseks Eesti Vabariigile" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja abilinnapea Meelis Leidt

11.00 - volikogu eestseisuse koosolek raekojas. Päevakord:

1. Muudatus linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis
Ettekandja fraktsiooni esimees Kadri Leetmaa
2. Muudatused linnavolikogu komisjonides
2.1. Revisjonikomisjoni liikme valimine
2.2. Keskkonnakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
2.3. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
2.4. Arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk
3. Tartu linnavolikogu 35. istungi päevakorra projekt
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk
4. Volikogu istungitel katsetatud menetluslikest uuendustest ja põhimääruskomisjoni kokkukutsumise vajadusest
Ettekandja linnavolikogu esimees Kaspar Kokk

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 28.05.2024