Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Õhukvaliteedi parandamise kava ettepanekuid arutatakse 18. märtsil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Suitsevad korstnad Foto: Lilian Lukka

15. märts 2019 / Tartu linnas on koostamisel õhukvaliteedi parandamise kava, mille eesmärk on analüüsida linnaõhu kvaliteeti ja leida tegevused, mis aitaksid ohjata õhusaastet.

Avaliku väljapaneku jooksul tehtud ettepanekuid arutatakse 18. märtsil kell 17 linnamajanduse osakonna nõupidamisruumis (Raekoja plats 3 II korrus).  

Õhukvaliteedi parandamise kava koostati, kuna Tartu õhus on tuvastatud bensopüreeni sisaldus, mis ületab kehtestatud sihtväärtust. Bensopüreen on kantserogeenne ühend, mis tekib orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel. Bensopüreeni peamiseks allikaks Tartu õhus on ahiküte.

Töös on välja pakutud erinevad meetmed bensopüreeni taseme nõuetega vastavusse viimiseks: üleminek kaugküttele, elamute soojustamine, küttekollete uuendamine ning kvaliteetse ja kuiva küttematerjali kasutamine, liikluskoormuse hajutamine, kergliiklusteede võrgustiku arendamine ja punktsaasteallikate emissioonide vähendamise jätkuv riiklik reguleerimine,  üleminek teistele taastuvatele energiaallikatele, korstnatele filtrite paigaldamine ja teavitustegevuse tõhustamine.

Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava oli avalikul väljapanekul 3.-31. jaanuarini 2019. Ettepanekuid laekus kirjalikult viielt isikult ja organisatsioonilt.  Kava ja avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ning linnavalitsuse seisukohtade tutvustamiseks toimub avaliku arutelu 18. märtsil kell 17 linnamajanduse osakonna nõupidamisruumis (Raekoja plats 3 II korrus).

Kavaga saab tutvuda siin: www.tartu.ee/ohuinfo

Kava koostamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, tel 7361 248, e-post ulle.mauer@raad.tartu.ee

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 18.03.2019