Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Raatuse koolis annavad tunde külalisõpetajad Küproselt, Kreekast ja Horvaatiast

Tartu Raatuse Kooli pressiteade

6. november 2019 / 4.-8. novembrini viibivad Tartu Raatuse Koolis üheksa õpetajat Küproselt, Kreekast ja Horvaatiast, kes on siin Erasmus+ projekti “SLAM-STEM Learning Activities & Methods” raames.

7. novembri hommikul viivad külalised kooli õpilastele läbi rida põnevaid koolitunde.

Projekti pedagoogilise koordinaatori, füüsika- ja keemiaõpetaja Lauri Kõlametsa sõnul osalevad külla sõitvad õpetajad Raatuse koolis, AHHAA keskuses ja SPARK Makerlabis mitmetes temaatilistes õpitubades, kus kõik osalised saavad ka oma käed praktilises võtmes külge lüüa.

“Nii valmivad tehnoloogiaõpetaja Priit Laatsi juhendamisel miniautod ja tegeletakse 3D modelleerimisega. Samuti tutvustame neile koos klassiõpetaja Helina Mugra ja projekti koordinaatori, õppearendusjuht Rene Leineriga Eesti koolisüsteemi laiemalt ja Raatuse kooli eripärasid kitsamalt ning viime läbi nii mõnegi põneva STEM õpitoa,” lisas Kõlamets.

Akronüümi SLAM-STEM taha peituv projekt keskendub sellele, mida kogu maailmas teatakse lühendi STEM järgi, kus nelja tähe taga seisavad neli väga olulist õppevaldkonda - science (teadus), technology (tehnoloogia), engineering (inseneeria) ja mathematics (matemaatika).

Kõik projekti tegevused on moel või teisel STEMiga seotud ja iga kuu toimub osalevates koolides mingi projekti teemaga seotud tegevus.

Kõikides koolides toimuvad ka ühised õppimis- ja õpetamisnädalad nii õpetajatele kui õpilastele. Kui praegu on Eestis osalevate koolide õpetajad, siis õpilaste projektinädal saab teoks aprillikuu esimesel täisnädalal.

Ennekõike õpilaste sotsiaalsete oskuste ja teiste üldpädevuste arengu toetamisele mõeldes on osalemine rahvusvahelistes projektides olnud Raatuse kooli oluliseks prioriteediks. Viimase 7 aasta jooksul on koostööd tehtud 23 erineva riigi koolidega, projektide mobiilsustes on osalenud sadu õpilasi ja õpetajaid.

Kooli arendusjuhi Rene Leineri sõnul ollakse sellel õppeaastal laiendamas oma geograafilist haaret Gröönimaale ja India ookeanisse.

Kuigi see ei ole olnud eraldi eesmärgiks, siis Raatuse kool on sellel õppeaastal kõige enam käimasolevates rahvusvahelistes projektides osalev põhikool terves Eestis. Eelmisel õppeaastal oli selliseid projekte 7, sellel koguni 8.

Lisainformatsioon: Lauri Kõlamets, Tartu Raatuse Kool, III kooliastme õppetooli juht, füüsika- ja keemiaõpetaja, Erasmus+ projekti SLAM-STEM pedagoogiline koordinaator, e-post: [email protected], tel 523 1330.

Viimati muudetud 06.11.2019