Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Rahvakohtunikuks saab kandideerida kuni 31. jaanuarini

Tartu linnavolikogu

Istungihaamer

16. detsember 2022 / Tartu Linnavolikogu palub anda endast teada Tartu linna elanikel, kes soovivad kandideerida Tartu Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Tartus vähemalt ühe aasta, oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Tartus alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) vabariigi valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) vabariigi president;
11) riigikogu liige.

Sama isikut ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks perioodiks.

Tartlastel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 31. jaanuariks 2023:

1) saata digitaalselt allkirjastatud ankeet.doc aadressile [email protected];
2) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Tartu Linnavolikogu, Raekoja plats 1a (raekoda), 51003 Tartu;
3) tulla volikogu kantseleisse (Tartu raekoda, III korrus, ruum 17) ja täita ankeet kohapeal.

Rahvakohtunikukandidaadid valib linnavolikogu 9. veebruari istungil. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113)

Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 31.01.2023