Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ravila tänava kaseallee jääb alles

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kase varjus puhkav inimene Foto: Gabriela Urm

30. juuni 2023 / Kasealle säilitamiseks muutis Tartu linnavalitsus rattatee projekti. Koostöös Coopiga leiti võimalus ka poe juurdepääsuteede ehitamiseks puid liigselt kahjustamata.

Ravila tänavale ehitatakse Coopi kauplust ning uut jalgrattateed. Algse projekti järgi oleksid Ravila tänava ääres kasvavate kaskede juured ja tüved saanud kaevamistööde käigus kõvasti kahjustada ning seetõttu nähti ette allee asendamine uute puudega. Linn vaatas sel nädalal koos Coopi esindajate, dendroloogide ja arboristidega rattatee projekti üle ning otsustas muuta teede konstruktsiooni, et puid võimalikult vähe häirida. Selleks tuleb loobuda kaevetöid nõudvatest lahendustest ja nihutada poe ligipääsuteed puude vahele.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et puude säilitamine on linlaste ja linnavalitsuse ühine soov. „Mul on hea meel, et planeering sai kiirelt vajalikud täiendused. Siin tuleb tänada nii Coopi esindajaid, erinevaid eksperte, linna spetsialiste kui ka linnaelanikke, kes on andnud oma panuse kasealleed säästva lahenduse välja töötamisse,“ ütles Klaas

Tartu abilinnapea Elo Kiivet tõdes, et selle projektiga on olnud segadust, kuid õnneks on kiiresti leitud lahendus, mis arvestab nii puude kui ratturite ja poekülastajatega. „Tartu linnavalitsus hoolib väga vanadest puudest ja oma elanike tervisest. Püüame linna ehitada nii, et võimalikult palju väärtuslikku haljastust säiliks ning peame alati enne lõpliku otsuse tegemist kaaluma kõiki võimalikke alternatiivseid lahendusi,“ ütles Kiivet.

Puudevahelise ratta- ja jalakäigutee ehitusel kasutatakse pinnasele laotatavat armeeritud geotekstiili, mille peale tuleb omakorda asfaldiga teekate. Äärekivisid ei paigaldata ja välditakse pinnase kuhjamist puude tüvede ümber. Puudele tekitatava kahju minimeerimiseks võib vähendada rattatee laiust 2,5 meetrini (varasema projekti kohaselt 3 meetrit) ja olemasolevaid kõnniteid ei laiendata. Selline lahendus kaitseb puude tüvesid ning juurestikku. Üle vaadatakse ka plaanitava bussipeatuse paigutus, et ooteplatvormi ja paviljoni rajamisel võimalikult vähe puid eemaldada.

Coopi kaupluse parklasse viivad kõnniteed ehitatakse samuti kaevetöödeta ning teed hakkavad kulgema kaskede vahelt läbi. Vaadatakse üle ka välisvalgustuse kaabli asukoht, et vältida kaevetöid puude läheduses. Parkla sissesõidutee jaoks tuleb siiski mõned puud maha võtta.

Kuigi ehitustööd juba käivad, ei ole hetkel puude juurtele kahjustusi tekitatud ning kased on elujõulised. Uue lahenduse abil on võimalik säilitada põhiline osa Ravila tänava kasealleest, mis on oluline nii kohalikele elanikele kui linnaloodusele laiemalt.  

Hendrik Kuusk

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1123
Mob: 5393 3648

Viimati muudetud 30.06.2023