Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sadamaraudtee koridori planeeritakse suuremas osas rohealaks

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

sadamaraudtee

17. märts 2021 / Tartu kavandab endise sadamaraudtee alale linna läbivat rohekoridori, mõnda lõiku planeeritakse ka kvartalisisest liiklust.

Eilsel linnavalitsuse istungil kuulati informatsiooni sadamaraudtee koridori planeerimisest.

Abilinnapea Reno Laidre sõnul loob seni tühermaana seisva ala planeerimine suurepärase võimaluse Tartu linnaruumi rikastamiseks ja rohevõrgustiku laiendamiseks. „Tänu uuringutele ja tihedale koostööle avalikkusega on endisest raudtee alast kujunemas linna rohevõrgustiku osa,“ ütles Laidre. „Peatselt avalikustamisele minevas üldplaneeringus kavandatakse vaid paari sadamaraudtee koridori lõiku läbivat mootorsõidukite liiklust. Võru ja Tähe tänava vahele kujundatakse lineaarpargiks ja ülejäänud osas on sadamaraudtee alade maakasutuse juhtotsarve roheala, võimalusega luua vajadusel ligipääs piirkonna kinnistutele,“ selgitas abilinnapea.

Tartu linna üldplaneeringus on sadamaraudtee koridori Riia ja Siili tänava vahelises lõigus kavandatud suuremas osas rohealana, mis ulatub kuni Emajõeni. Kvartalisisese tänavana nähakse endist raudtee ala Riia tänava ja Väikse kaare vahelises lõigus ja  vajadusel planeeritakse kvartalisisene tänav ka Tähe ja Turu tänava vahelisse lõiku. Sealt edasi Tähe ja Siili tänava vahelises lõigus kavandatakse arenguala edasisel planeerimisel kuni jõeni samuti rohekoridori. Kogu pikkuses planeeritakse sadamaraudtee alale jalgrattatee põhivõrk, mis ulatub rekonstrueeritavast Riia ja Vaksali tänava ristmikust kuni Emajõeni.

Linnavalitsus sai ülevaate ka sadamaraudtee alale tehtud linnaehituslikust, rohevõrgustiku- ja liiklusanalüüsist. Tööde kokkuvõttes leiti, et sadamaraudtee koridor võimaldab nii ökoloogilise koridorina kui ka inimestele mõeldud puhkealana siduda jõeäärsed ja raudteeäärsed rohealad.

Lisainfo: abilinnapea Reno Laidre, tel 7361 224, 528 6361.

Viimati muudetud 17.03.2021