Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tallinna Tehnikaülikool ning neli Tartu ja Tartumaa kooli allkirjastasid koostöölepingu

Lepingu allkirjastamine

14. mai 2021 / Reedel, 14. mail allkirjastasid Tartu Raekojas Tallinna Tehnikaülikool, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium ja Tartu Tamme Gümnaasium koostöö raamlepingu, mis sõnastab eesmärgid pikaajaliseks koostööks ülikooli ja gümnaasiumite vahel.

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll: „Soovime panustada koos gümnaasiumitega noorte õpetamisse ja arendamisse, et neil oleksid oskused teha tulevikus teadlikke edasiõppimise ning karjäärivalikuid. Tänu koolide ja ülikooli seatud koostööeesmärkidele ja pikaajalisele plaanile loome süsteemsuse, et õppetöö oleks sisukam, tulemuslikum ja toetaks õpilasi.“

Tallinna Tehnikaülikool soovib kaasa aidata gümnaasiumihariduse heale kvaliteedile, kaasates gümnaasiumite õppetöösse TalTechi õppejõude, lektoreid, üliõpilasi ning seeläbi populariseerida loodus- ja reaalainete ning tehnoloogiavaldkonna erialade õppimist. Ühtlasi populariseerida akadeemilist haridust, teadust ja teadlase elukutset Eesti ühiskonnas.

Koostöö hõlmab endas näiteks gümnaasiumi õpilastele külastuste ja õppepäevade korraldamist TalTechis, populaarteaduslike loengute, teemapäevade ning töötubade korraldamist. Õpilaste kaasamist TalTechi projektidesse, sealhulgas tudengiprojektidesse ning õpilaste uurimus- ja praktiliste tööde juhendamist TalTechi õppejõudude, teadurite ja doktorantide poolt. Samuti TalTechi täiendkoolitusi gümnaasiumi tehnoloogiaainete õpetajatele.

Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer: „Kuna paljude varasemate aastate jooksul on märkimisväärne osa Treffneri lõpetanutest jätkanud edasiõppimist  TalTechis, siis näen sõlmitavas lepingus ja tihedamas koostöös TalTechiga paremaid võimalusi meie õpilastele enesetäiendamisel neile huvipakkuvates valdkondades ja ainekursustel ning tulemuslikumat ettevalmistust edasise haridustee kujundamisel.“

„Koostööleping nelja Tartu ja Tartumaa gümnaasiumiga on üks esimestest sammudest TalTechi ja gümnaasiumite uuest koostöösuunast. Oleme defineerinud TalTechi jaoks 20 strateegiliselt olulist kooli ning oleme välja töötamas eesmärgistatud ja mõtestatud koostöömudelit. Osapooli kaasates ja tuleviku väljakutsetele ja oskustele mõeldes soovime olla sisuliseks partneriks gümnaasiumitele ning aidata noortel nii oma huvidest ja tuleviku vajadustest lähtuvalt langetada haridustee jätkamiseks läbimõeldud otsuseid. Senine koostöö koolidega populaarteaduslike loengute, valikainete ja uurimustööde juhendamisel on olnud väga hea, kuid soovime olla veel tugevam partner,“ sõnas TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll.

TalTech alustab pilootprojektina 2021. a sügisel avatavas Tabasalu riigigümnaasiumis valikainete mooduliga. Õpilaste huvidest lähtuvalt välja töötatud TalTechi valikained hõlmavad teemasid materjalitehnoloogiast, logistikast, programmeerimisest, tehisintellektist ja õigusest, energeetikast, tehnilisest graafikast, toidu biotehnoloogiast, robootikast, tootearendusest ja jätkusuutlike õpilas-idufirmade loomisest. Koolis on valikainete puhul aluseks võetud ülikooli loengu pikkust ja ainepunktides õppemahu arvestamist. Õppetöö läbiviimine toimub TalTechi campuses võimaldades kasutada ülikooli erinevate laborite ja linnaku taristut õppetöö sisukamaks läbiviimiseks.

Väga edukas on olnud TalTech Tehnoloogiakooli ja inseneriteaduskonna koostöös valminud Noore Inseneri Programm, mille eesmärgiks on tutvustada põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiõpilastele insenerialasid. Programm annab tehnika- ja tehnoloogiavaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimaluse TalTechi teadlaste, õppejõudude ja tudengite käe all täiendada oma teadmisi inseneeriast. Koolitusprogrammi aluseks  on põhikooli III astme ja gümnaasiumi füüsika ja matemaatika ainekavad sidustatult TalTech inseneriteaduskonna valitud õppekavadega.

Lepingule kirjutasid alla Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer, Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg, Nõo Reaalgümnaasiumi direktor Jaanus Järveoja, Tartu Tamme Gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson ja Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll.

Hanno Tomberg, TTÜ Avatud Ülikooli juht

Viimati muudetud 14.05.2021