Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tänasest saab esitada ettepanekuid Tartu linnapiirkonna elukeskkonna arendamiseks

Elurikkus Foto: Kerly Ilves

15. mai 2023 / Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus avavad 15. mail ettepanekute esitamise vooru, mille eesmärk on võtta Tallinna, Tartu, Pärnu linnapiirkondades kasutusele innovatiivsed linnakeskkonna kvaliteeti parandavad digi- ja rohelahendused. Euroopa Liidu kaasrahastuse toel avatud taotlusvoorus on Tartu linnapiirkonna projektidele arvestatud toetust 2,45 miljonit eurot. Lisaks kohalikele omavalitsustele saavad projektiettepanekuid esitada ka mittetulundusühendused, ülikoolid või ettevõtjad.

Taotlusvooru läbi viiva Riigi Tugiteenuste Keskuse elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhi Kertu Sepa sõnul oodatakse osalema innovaatiliste rohe- ja digilahenduste projektide ettepanekuid, mille abil linnakeskkonnas innovatiivsete digilahendustena tooteid, teenuseid või programme luua. „Samuti ootame projekte, mis suurendavad avalikus linnaruumis looduslikke ökosüsteeme toetavaid või keskkonna seisukohalt jätkusuutlikke lahendusi. Muuhulgas uusi, linnaruumi elurikkust suurendavaid rohealasid, linnaaiandusprojekte, veesilmi või sadeveelahendusi,“ selgitas Sepp.

Projektide esitamine toimub kahes etapis. Esmalt oodatakse taotlejailt projekti ettepanekuid, seejärel hindab esitatud ettepanekuid piirkondlik hindamiskomisjon. Ettepanekute hindamise järel koostatakse tegevuskava, mille alusel saab asuda taotlusi esitama.

Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika talituse nõuniku Andres Heldringu sõnul on Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades arengunäitajad üldjuhul paremad, kui võrrelda maapiirkondadega. „Samas seab intensiivsem surve keskkonnale, taristu ja teenuste kasutusele ka nendele piirkondadele keerulisi ja kulukaid väljakutseid. Linnapiirkondade voorudesse oodatakse ettepanekuid, mis tooksid juurde uuenduslikke mõtteviise ja lahendusi ning aitaksid seeläbi kaasa linnalise elukeskkonna paremaks muutmisele,“ selgitas Heldring.

Maksimaalne toetus on 1 miljon eurot ning minimaalne abikõlblik maksumus on 250 tuhat eurot. Tartu linnapiirkonnas on ettepanekute esitamise tähtaeg 16. oktoobril 2023 kell 16.30.

Taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt 7. juunil algusega kell 13:00. Rohkem infot taotlemise tingimuste, ajakava ja eelarve jagunemise kohta leiab meetme lehelt: Suuremate linnapiirkondade arendamine www.rtk.ee/meede-suuremate-linnapiirkondade-arendamine

Toetust kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest. Meetmes seatud eesmärkide saavutamise eest vastutab rakendusasutusena Rahandusministeerium. Taotlusvooru korraldab ja projekte aitab rakendusüksusena ellu viia Riigi Tugiteenuste Keskus.

Viimati muudetud 15.05.2023