Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartlased on oma elukeskkonnaga rahul

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

droonivaade Foto: Ragnar Vutt

21. september 2021 / Üle 80 protsendi tartlastest on oma linna elukeskkonnaga rahul, näitas sel suvel läbi viidud uuring "Tartlane ja keskkond 2021". Täna esitles Turu-uuringute AS arvamusküsitluse tulemusi.

„Rõõm on tõdeda, et tartlased on linna elukeskkonnaga jätkuvalt rahul - 81 protsenti küsitletutest peab seda heaks või väga heaks,“ kommenteeris uuringut Tartu linnapea Urmas Klaas. „Rõõmustav on ka tartlaste suur keskkonnahuvi ning seegi, et viie aastaga on tunduvalt tervislikumaks muutunud linlaste liikumisharjumused, millele on oluliselt kaasa aidanud ka rattaringluse avamine.“
 
Küsitluse "Tartlane ja keskkond 2021" eesmärgiks on selgitada välja, kuidas tartlased hindavad oma elukeskkonna erinevaid aspekte, millised on nende keskkonnaalased hoiakud ning kuidas need hinnangud ja hoiakud on võrreldes varasemate uuringutega muutunud.
 
Selle aasta juulis läbi viidud küsitlus näitas, et elanike üldhinnang Tartu elukeskkonnale on kõrge – 81% peab seda kas heaks või väga heaks. Üldine rahulolu on olnud võrreldes eelnevate uuringutega tõusutrendis.
 
Loodus- ja keskkonnateemadest huvitub 92% linlastest. Kõige aktuaalsemateks keskkonnaprobleemideks on küsitletute arvates autostumine ja jäätmete hulga kasv. Rahulolu Tartu linnavalitsuse keskkonnaalase tegevusega on aastatega tõusnud – 2021. aastal vastanutest on sellega rahul 50% ja ei ole rahul 23%. 2006. aasta uuringus hindas linnavalitsuse tegevust positiivselt aga vaid 26% vastanutest.
 
Rahulolu on kasvanud mitmetes vaba aja veetmisega seotud valdkondades. Varasemate uuringutega võrreldes ollakse rohkem rahul mänguväljakute piisavuse ja seisundiga, puhkamisvõimalustega supelrandades ning matka- ja loodusradadega. Probleemsete valdkondadena end ümbritsevas elukeskkonnas toovad vastajad välja peamiselt liiklusturvalisust ja -kultuuri (58%) ning kõnniteede puudumist või nende halba olukorda (52%).
 
Tervislikumaks on muutunud ka tartlaste liikumisharjumused. Vähenenud on auto- ja ühistranspordi kasutus, kuid tunduvalt on kasvanud rattaga sõitjate arv. Oma igapäevakäikudest teeb jalgsi ligi 50% vastanutest, autoga 31%, ühistranspordiga 12 ja rattaga samuti 12 % .
 
Transpordi osas pidasid küsitlusele vastanud kõige olulisemaks kergliiklusteede taristu edasist arendamist, keskkonnasõbralike transpordivõimaluste arendamist ning liinivõrgu ümberkorraldamist vastavalt inimeste liikumismustri muutmisele.
 
Uuringust selgus, et Tartu elanikud on väga hästi informeeritud erinevate jäätmete äraandmise võimalustest ning jäätmete sorteerimine on väga heal tasemel. Võrreldes eelmise uuringuga on praeguseks jäätmete sorteerimine ja äraviimine suurenenud.
 
Kuigi Tartu linna kliimaeesmärke teab vaid 11% vastanutest, on enamus linnaelanikest siiski tulevikus valmis muutma oma tarbimisharjumusi (nt energiakasutust, autokasutust jne), et aidata kaasa linna kliimaeesmärkide saavutamisele.
 
Uuringu "Tartlane ja keskkond 2021" raames küsitleti 1000 tartlast. Elanike arvamusuuringut korraldati tänavu juba kuuendat korda. Esimene küsitlus toimus 1997 aastal ning eelmine küsitlus oli 2016. aastal. Uuringut korraldatakse iga viie aasta järel.
 
Uuringuga saab lähemalt tutvuda https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartlane-ja-keskkond-2021

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 21.09.2021