Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu eakaid abistavad nende kodudes heaolumeistrid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

eakad Foto: Kristina Haan

11. mai 2020 / Tartu linnas töötab alates aprilli lõpust kaks heaolumeistrit, kes aitavad vanemaealiste kodust keskkonda turvalisemaks muuta.

Projekti "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)" raames hakkas Tartu linn pakkuma eakatele uut, Eestis ainulaadset teenust. Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas tööd alustanud heaolumeistrid käivad abikutsungile reageerides vanemaealisi tartlasi nende kodudes abistamas. Teenus on eakatele tasuta.

Heaolumeistrid hindavad kodu ohutust, teevad ettepanekuid selle turvalisemaks muutmiseks, paigaldavad toimetulekut parandavaid abivahendeid (nt käsipuud) ning nõustavad inimest ja tema lähedasi elukorralduslikes küsimustes. Vajadusel suhtlevad nad hoolekandespetsialistide, hoolduskoordinaatori, perearstide, kiirabi, päästeameti ja teiste ametitega, et pakkuda inimesele vajalikku abi ning anda juhtum üle vastavale spetsialistile.

Eestis on peamisteks surmapõhjusteks vereringeelundite haiguste ja kasvajate kõrval õnnetused, mürgistused ja traumad.  Ka Tartu linna sotsiaaltöötajate kogemused näitavad, et kukkumise tagajärjel suureneb sageli inimese abivajadus määrani, mis ei võimalda tal enam iseseisvalt kodus toime tulla. Nii suureneb lähedaste hoolduskoormus ja nõudlus sotsiaalteenuste järele.

Abilinnapea Mihkel Leesi sõnul loodab linn uut teenust pakkudes aidata eakatel kodus kauem iseseisvalt hakkama saada just seeläbi, et ennetustegevuse abil vähenevad kodused kukkumised. „Sellest tingituna peaksid vähenema ka kiirabiväljakutsete arv ja kukkumistest tingitud haiglaravi vajadus. Eakaid nende igapäevategemistes toetades tõstame ka üldisemalt elanike teadlikkust elukeskkonna ohutuse ning turvalisuse osas,“ sõnas Lees.

Lees soovitab heaolumeistri kutsuda siis, kui inimene või tema eakas lähedane vajab abi kodustes toimetustes, mis eeldavad ronimist - suitsuanduri paigaldus või patareide vahetamine, kardinate vahetamine ja muud taolised toimingud, mis kõrgemas vanuses võivad lõppeda õnnetu kukkumisega. "Samuti tasub  heaolumeistrite poole pöörduda, kui abi on vaja kodu korrastamisel ja turvalisemaks muutmisel - vaibanurkade kinnitamiseks, mööbli ümberpaigutamiseks või mõne abivahendi paigaldamiseks," lisas Lees

Heaolumeistrid ei tee erioskusi vajavaid töid nagu elektri- ja torutööd ega ka hügieeni- ja koristustoiminguid. Samas aga aitavad nad abivajajale leida õige spetsialisti, kelle poole nende küsimustega pöörduda.

Heaolumeistrid töötavad järgmistel aegadel: esmaspäeval kell 8-12 ja 13-18, teisipäevast neljapäevani kell 8-12 ja 13-17  ning reedel 8-12 ja 13-16. Heaolumeistritega saab ühendust nii telefoni kui e-posti teel:
Anni Aulik, tel 5194 2648, e-post [email protected]
Tarvi Kivipõld, tel 5385 8161, e-post [email protected]  

Projekti "Tartlaste hoolduskoormuse vähendamine (abimees)" rahastab Innove toetusfond kuni 2021. aasta aprilli lõpuni.  Projekti tulemuste põhjal otsustatakse heaolumeistri töökohtade edasine vajadus ning teenuse arenguperspektiivid.

Lisainfo: abilinnapea Mihkel Lees, tel 5564 1996.

Viimati muudetud 11.05.2020