Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-7°
-7°

Tartu koolinoored hindavad kõrgelt vaba aja tegevuste võimalusi

Tartu linnavalitsuse pressiteade

Noored

16. september 2021 / Tartu linnavalitsuse tellitud noorte vaba aja kasutuse uuring näitas, et siinsed teismelised on aktiivsed ja olemasolevate valikuvõimalustega väga rahul. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada Tartu noorte ja lapsevanemate rahulolu noorsootöö teenustega 2020. aastal.

Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsooteenistuse juhataja Mari-Ann Saluste sõnul on oluline mõõta noorsootöö kvaliteeti. „Uuringu tulemustele lisaks said oma hinnangu anda mitmed noortevaldkonna eksperdid, kelle asjakohaseid ettepanekuid ja soovitusi on võimalik edaspidi kohaliku tasandi noorsootöö arendamisel arvestada,” selgitas Saluste.
 
Rahuloleva hinnangu noorsootöö tegevustele andis 90 protsenti 9 - 19aastastest Tartu noortest. Kõige enam ollakse rahul huvihariduse või huvitegevusega, noorteühenduste ja laagritega ning vabatahtliku tegevusega. Veidi rahulolematust tekitab teekond huvikooli, treeningule või noortekeskusesse. Hoolimata sellest on 86 protsenti noortest mingi noorsootöö tegevusega hõivatud. Enamikku innustab osalema tegevuse meeldivus, eneseteostuse võimalus, võimalus midagi saavutada ning sõpradega koosolemine. Küsitluse põhjal pööratakse noorte kaasamisele kõige enam tähelepanu noorteühendustes, kuid ka laagrites ja malevates on noored saanud tegevusi korraldada, huvikoolides ja noortekeskustes pigem tegevusi algatada.
 
3.-6. klassi lapsevanemad on kõige enam rahul laagritegevustega. Kõige vähem ollakse rahul noorsootöö info kättesaadavusega. Lapsevanematelt uuriti ka võimekust noorsootöö tegevuste eest maksta ning 62 protsenti vastanutest arvasid, et kulutused laste vaba aja tegevustele on olnud enam-vähem jõukohased.
 
Uuringus osalesid Tartu linna 3. - 12. klassi õpilased, 3.-6. klassi lapsevanemad ja esmakordselt ka kutseõppeasutuses põhiharidust omandavad noored. Valimi suuruseks kujunes 1781 noort ja 697 lapsevanemat. Iga viie aasta tagant toimuv rahulolu-uuring annab suunised Tartu noorte vaba aja võimaluste edaspidiseks kavandamiseks ja arendamiseks. Uuringut tegi OÜ Eesti Uuringukeskus.
 
Uuringu „Tartu noorte vaba aeg 2020“ tulemusi tutvustustatakse seminaril, mis toimub 22. septembril kell 10 – 12 Alexela Loomelava (Narva mnt 2) teise korruse Kristallisaalis. Seminaril toimub ka vestlusring valdkonna ekspertidega. Seminari modereerib noorte- ja haridusvaldkonna ekspert Urmo Reitav ning arutelus osalevad Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusest Noorte Tugila teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv ja Tartu Kivilinna Kooli direktor ning Tartu haridusfestivali 2021 koordinaator Karin Lukk.
 
Seminaril osalemine toimub eelregistreerimisega ning kohtade arv on piiratud. Palume end registreerida hiljemalt 21. septembriks SIIN. Seminari otseülekannet saab jälgida Tartu noorsooteenistuse Facebooki lehe kaudu.
 
Tartu noorte vaba aja kasutuse uuringu raportiga on võimalik tutvuda SIIN
 
Täpsem info: Mari-Ann Saluste, noorsooteenistuse juhataja, tel: 736 1363

Viimati muudetud 17.09.2021