Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu korraldab esimese kliimakogu

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Noored murul Foto: Silver Gutmann

28. märts 2022 / Aprillis ja mais toimub Tartus esimene kliimakogu, kus koos linnaelanikega otsitakse võimalusi, kuidas muuta Tartu linnaruum ohutumaks ja atraktiivsemaks.

Esindusliku valimi alusel kutsutud 55 osalejat saavad kliimakogus teadmisi valdkonna ekspertidelt, kuulavad ära teemaga seotud huvirühmad ning arutelude tulemusena sõnastavad ettepanekud linnavalitsusele.

Kliimakogus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: milline on kliimasõbraliku tänavaruumi jaotus eri liiklejate vahel, milline peab olema tänavatel sõitmise piirkiirus õhu- ja mürasaaste vähendamiseks ning kuidas soodustada veelgi rohkem rattaga liiklemist?

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on kliimakogu kui uudse otsustusviisi kasutuselevõtt Tartu jaoks loogiline samm. "Oleme olnud Tartus teerajajad kaasava eelarve rakendamisel, loodame ka kliimakoguga teistele linnadele head eeskuju anda. Huviga ootame kliimakogu ettepanekuid, mis on meile abiks edasiste linnaruumi arenduste ja muudatuste elluviimisel. Turvaline tänavaruum on ülioluline meie kliimaeesmärkide elluviimiseks."  Tartu abilinnapea Gea Kangilaski lisas, et Tartu linnale on väga oluline, et otsused rohepöörde vallas oleksid kaasavad ja kodanike poolt mõistetud. "Kliimakogu on põnev ja otsustusprotsessidesse kaasavam mudel kui tavapärane informeerimine ja tagasiside kogumine seda on. Nii saame me palju paremini teada, mida tartlased muutustest arvavad ja mida linnalt ootavad."

Rohetiigri vabakonna suuna analüütiku Maiu Lauringu sõnul saavad linnad ainult koos oma elanikega keskkonnasõbralikkust suurendada. "Rohetiiger aitab Tartul kliimakogu korraldada, kuna kohalikel kogukondadel on väga oluline roll rohepöörde käivitamisel ja just siin on Tartu seadnud ambitsioonikaid eesmärke. Toome kokku parimad eksperdid, erinevad huvipooled ja tavalised tartlased igast linnaosast, et selgitada välja kõige suurema toetusega ja CO2 emissioone kiirelt vähendavad tegevused, mis aitavad eelisarendada säästvat liikuvust," lisas Lauring.

Kutse kliimakogusse saadetakse täna 15 000 tartlasele alates 15. eluaastast. Kes saab oma e-postkasti kutse ja soovib kliimakogus osaleda, peab end registreerima kutses oleva registreerimislingi kaudu. Seejärel aitab algoritm registreerunud inimeste hulgast välja valida 55 tartlast, kes esindavad  demograafilist läbilõiget Tartu elanikest ja moodustavad kliimakogu.

Kliimakogu kohtumised toimuvad kahel nädalavahetusel – 23.–24. aprillil ja 7.–8. mail.

Esimesel nädalavahetusel saavad osalejad valdkondlike spetsialistide abil põhjalikud teadmised tänavaruumi planeerimise põhimõtetest ning erinevate liikumisviiside headest ja halbadest mõjudest. Samuti kuulatakse ära erinevate huvipoolte arvamused ja seisukohad. Mõlema päeva ettekannete salvestusi on võimalik järele vaadata kliimakogu veebilehel.

Teisel nädalavahetusel toimuvad rühmaarutelud, kus jõutakse omandatud teadmiste põhjal ettepanekuteni, mis aitavad osalejate hinnangul suurendada Tartu tänavaruumis liikumise ja viibimise ohutust ning atraktiivsust. Osalejad sõnastavad konkreetsed ettepanekud, mille üle hääletatakse individuaalselt. Üle 80% toetusega ettepanekud loetakse kliimakogu poolt vastu võetuks ja neid esitletakse linnavalitsusele, kes võtab neid tänavaruumi kujundamisel arvesse. Linnavalitsus annab kliimakogu ettepanekute elluviimisest linlastele regulaarselt teada.

Tartus esmakordselt rakendatav kliimakogu on uudne kaasamisformaat, mida kasutatakse maailmas nii kohalike kui ka riigi taseme otsuste tegemiseks.

Kliimakogu korraldab Tartu Linnavalitsus koos Rohetiigri ja Milttoniga.

Lähemalt Tartu kliimakogust: www.tartu.ee/kliimakogu

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 513 5145, abilinnapea Gea Kangilaski, tel 521 3295, Rohetiigri vabakonna suuna analüütik Maiu Lauring, tel 517 7321.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 13.05.2022