Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn annab miljööalade säilitamiseks restaureerimistoetust

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Kesk 19 uks enne pärast

7. jaanuar 2020 / Tänavusest linna eelarvest on restaureerimistoetusteks miljööväärtuslike alade hoonete arhitektuursete detailide restaureerimiseks või taastamiseks ning kahekorruseliste puukuuride remontimiseks või ehitamiseks ette nähtud kokku 80 000 eurot.

Toetuste summa on 20 000 euro võrra suurem kui eelmisel aastal.

Toetust saab taotleda miljööaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektidena kaitse alla võetud enne 1944. aastat ehitatud hoonete arhitektuursete originaaldetailide restaureerimiseks ja detailide taastamiseks (s.o hävinud või tugevalt amortiseerunud detaili asendamine koopiaga). Toetust antakse järgmiste arhitektuursete detailide restaureerimiseks: aknad, välisuksed, nende piirdelauad ja luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, trepid, katusetornid, erkerid, korstnapitsid, dekoratiivsed piirdeaiad jms. Toetusobjektiks ei ole interjööridetailid, katuse- ja fassaadikatted, hooldustööd jms.

Kolmandat aastat järjest on võimalik taotleda restaureerimistoetust ka miljööväärtuslikel aladel asuvatele kahekorruselistele puukuuridele, toetust saab taotleda ka uue kuuri püstitamiseks. Sõltuvalt töödest võib vajalik olla ehitusprojekti olemasolu.

Toetust saab taotleda nii käesolevaks aastaks planeeritud töödele (töö peab üldjuhul valmis saama käesoleva aasta novembriks) kui ka 2019. aastal tehtud töödele. Tutvu ka Tartu Linnavolikogus 12. oktoobril 2017. a vastu võetud restaureerimistoetuse andmise korraga aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/419102017004 .

Restaureerimistoetus jaguneb taotlejate vahel proportsionaalselt, kõrgem protsent määratakse restaureeritavatele detailidele. Lõplik toetuse määr sõltub nii taotlejate arvust kui ka esitatud kulude suurusest. Kõrgeim võimalik toetuse määr on 50% töö kuludest ning suurim võimalik toetussumma taotleja kohta detailidele on 3200 eurot ja kuurile 5000 eurot. Toetus makstakse välja pärast lõpparuande kinnitamist.

Alustuseks tasub veenduda, kas hoone on ehitatud enne 1944. aastat ning kontrollida, et hoone või kuur asub miljööväärtuslikul alal. Tartu linna üldplaneeringu kaart: http://www.tartu.ee/yldplaneering2030/04_Vanalinna_muinsuskaitseala_ja_…

Toetuse taotlemiseks tuleb hiljemalt 1. märtsiks 2020 esitada arhitektuuri ja ehituse osakonnale avaldus koos nõutud lisadega. Avalduse blankett, tingimused ning vajalike lisade loetelu on leitavad linna kodulehelt aadressil http://www.tartu.ee/et/restaureerimistoetused .

Toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide vormistamisega on soovitav alustada aegsalt enne tähtaega, sest hinnapakkumiste võtmine võib aega võtta.

Restaureerimistoetuste jagamisega soovib linn toetada ajalooliste piirkondade autentse miljöö säilimist. Toetust jagatakse Tartus alates 2001. aastast.

Lisainfo:
Brita Karin Arnover
Kultuuriväärtuste teenistuse vanemspetsialist
E-post: [email protected]
Tel: 7 361 317
Vastuvõtt: Küüni 5, ruum 320, E kl 15-18 ja K kl 8-10

Viimati muudetud 09.01.2020