Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn küsib maikuus lasteaia kohatasu kohalkäidud päevade eest

Tartu linnavalitsuse pressiteade

Lasteaialapsed Foto: Ove Maidla

4. mai / Tartu linnavalitsus küsib maikuus lasteaia kohatasu ainult nende päevade eest, mil laps lasteaeda või -hoidu kasutab.

"Kuna koroonaviiruse jätkuva laialdase leviku tõttu ei soovi paljud lapsevanemad lapsi lasteaeda- ja hoidu viia, küsitakse lasteaia kohatasu mais ainult juhul, kui laps kohta reaalselt kasutab. Selline linnapoolne meede on vajalik, et hajutada laste hulka lasteaedades ja -hoidudes ning luua lapsevanematele, kellel on võimalik oma laste hoidu teisiti korraldada, nende panust arvestavad tingimused," ütles linnapea Urmas Klaas.
 
Linn teeb ka eralasteaia pidajatele ja lapsehoiuteenuse osutajatele ettepaneku rakendada sama põhimõtet nagu Tartu linna lasteaedades. Selleks kompenseerib linn eralasteaedadele- ja hoidudele maikuus päevapõhiselt saamata jäänud kohatasu.
 
Lasteaia kohatasu arvutatakse päevapõhiselt 1. maist 31. maini ja tagasiarvestus kajastub juunikuus esitataval arvel. Kohta kasutanud laste arvetele lisatakse toidukulu.

Rutt Ernits-Sups

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel:
Mob: 5554 0731

Viimati muudetud 04.05.2021