Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
21°

Tartu linn seisab kohalike omavalitsuste rahalise võimekuse tõstmise eest

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Lilian Lukka

17. jaanuar / Tartu linn saatis Eesti Linnade ja Valdade Liidule ettepanekud vabariigi valitsusega peetavateks eelarveläbirääkimisteks.

Suures osas puudutavad need kohalike omavalitsuste rahalise võimekuse tõstmist.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul peab Tartu linn väga oluliseks kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksumäära taastamist kriisieelsele tasemele. „Kohalik omavalitsus peaks saama laekuvast tulumaksust 11,93 protsenti, millele tuleb juurde arvestada kõik lisandunud ülesannetega seotud kulud.“ Klaas rõhutas, et viimased tulumaksumäära tõstmised on olnud seotud kohalikele omavalitsustele pandud lisaülesannetega ning pole seega võimaldanud panustada kohaliku elu arengusse.

Tartu linn leiab, et ka dividenditulu pealt makstava tulumaksu eraldamine KOVidele peaks olema sama suur kui palgatulult saadav osa – st 11,93 protsenti.

Omavalitsuste ja ettevõtlussektori vaheliste sidemete parandamiseks teeb Tartu linn ettepaneku eraldada kohalikele omavalitsustele 2 protsenti käibemaksust.

Tartu peab oluliseks, et leitakse lahendus ka tõmbekeskuste kulude kompenseerimiseks, mis aitaks omavalitsustel eelarve tulusid ja kulusid tasakaalu viia ning vähendada valglinnastumisega kaasnevaid probleeme.

Kuna omavalitsuste tulubaas sõltub suuresti elanike arvust, siis teeb Tartu linn ettepaneku võtta tasandusfondi arvutamisel elanikena arvesse ka päevases õppes õppivad tudengid. „Arvestuskoefitsient võiks olla näiteks 0,7, arvestades, et viis päeva nädalas veedavad nad ülikoolilinnas ja tarbivad avalikke teenuseid vaatamata sellele, kas nad on registreeritud linna elanikeks või mitte,“ selgitas Klaas. Ta lisas, et Tartu jaoks on see eriti oluline, sest Eestis kõrgharidust omandavatest üliõpilastest õpib umbes kolmandik Tartus.

Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 17.01.2019