Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn tellib parkimisuuringu

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

parkimine Foto: Juhan Voolaid

14. veebruar 2023 / Linnavalitsus tellib parkimisuuringu, mille alusel määratletakse Tartu parkimiskorralduse strateegilised suunad ja kujundatakse edasine parkimispoliitika.

Töö eesmärgiks on kaardistada linnas asuvad parkimisvõimalused, parklate täituvus ning esitada parkimise strateegia ja põhimõtted, mis toetavad linnaruumi optimeeritud  kasutust ning aitavad kaasa linna üldplaneeringuga määratud ruumilise arengu põhimõtete elluviimisele ja soodustavad säästvamate transpordiviiside kasutamist, mis kokkuvõttes aitab parandada linna keskkonnaseisundit.

„Tõhus ja eesmärgistatud parkimiskorraldus on meie jaoks väga oluline, sest sellest sõltub nii erinevate liikumisviiside valik, avaliku linnaruumi kvaliteet kui ka sihtkohtade kättesaadavus," ütles Tartu abilinnapea Raimond Tamm. "Loodan väga, et parkimisuuring annab meile võimaluse terviklikult ja läbimõeldult linna parkimispoliitikat kujundada ning ellu viia.“   

Töös käsitletakse kõikide linnas kasutatavate liikumisvahendite parkimist. Esitada tuleb kolm alternatiivset parkimisstrateegia stsenaariumi, mille alusel kujundab linn enda parkimisstrateegia. Analüüsitakse ka avaliku tasulise parkimisala toimivust ja vajadusel tehakse ettepanekud erinevate parkimistsoonide tasulise ala piiride muutmise aga ka diferentseerimise (üleminekuvöönd vms) osas. Tööga tehakse ettepanekud liikuvuskeskuste asukohtade ja sisu määramiseks linna territooriumil ja lähialal.

Uuringu läbiviimiseks sõlmitakse leping OÜga SPINUNIT, töö kogumaksumus on 35 760 eurot ning see valmib suve teises pooles.
OÜ SPINUNIT on teinud analoogse parkimisuuringu ka Tallinna linnale.

 

Viimati muudetud 15.02.2023