Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn toetab korteriühistute rattaparkla ja jäätmemaja ehitamist või süvakogumismahutite paigaldamist

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

30. jaanuar / Alates 31. jaanuarist 2020 saavad Tartu linna korteriühistud esitada taotlusi toetuse saamiseks rattaparkla ja jäätmemaja ehitamiseks või süvakogumismahutite paigaldamiseks.

Toetust võivad taotleda Tartu linna korteriühistud (samuti mitu korteriühistut üheskoos), mille korterite arv on kümme või rohkem. Linna eelarvest on tänavu  rattaparklate toetusteks ette nähtud 26 000 ning jäätmemaja või süvakogumismahutite tarbeks 32 000 eurot.

Toetuse suurus rattaparkla, sealhulgas vajaliku aluspinna ehitamiseks on kuni 50% kogumaksumusest (ülemmäär 3000 eurot). Toetuse suurus jäätmemaja ehitamisel vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvakogumismahutite paigaldamisel vähemalt kahe korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi (segaolmejäätmed, paber ja kartong) jaoks on kuni 75% kogumaksumusest (ülemmäär 4000 eurot).

2019. aastal sai linnalt oma jäätmemajanduse korrastamiseks toetust 4 korteriühistut kokku ca 12 000 euro ulatuses.

Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise korraga saab tutvuda:
https://www.riigiteataja.ee/akt/428062015023?leiaKehtiv

Toetuse saamiseks vajalikud materjalid tuleb esitada linnamajanduse osakonda, Raekoja plats 3.
Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub või kuni 1. oktoobrini 2020.

Lisainfo:
- rattaparklate osas: Mihkel Vijar (tel. 736 1281, Mihkel.Vijar@raad.tartu.ee)
- jäätmemajade või süvamahutite osas: Juhan Voolaid (tel. 736 1273, Juhan.Voolaid@raad.tartu.ee).

Viimati muudetud 30.01.2020