Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-5°
-5°

Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava on avalikul väljapanekul

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Suitsevad korstnad Foto: Lilian Lukka

28. detsember 2018 / Tartu Linnavolikogu kiitis heaks ja suunas avalikule väljapanekule Tartu linna õhukvaliteedi parandamise kava bensopüreeni osas.

Kava avalik väljapanek toimub 2.-31. jaanuaril 2019. Ettepanekuid kava täiendamiseks või muutmiseks ootab linnamajanduse osakond aadressil Lmo@raad.tartu.ee.

Õhukvaliteedi parandamise kavaga saab tutvuda siin: www.tartu.ee/ohuinfo

Kava koostati, kuna Tartu õhus on tuvastatud bensopüreeni sisaldus, mis ületab kehtestatud sihtväärtust. Bensopüreen on kantserogeenne ühend, mis tekib orgaanilise aine mittetäielikul põlemisel. Bensopüreeni peamiseks allikaks Tartu õhus on ahiküte.

Töös on välja pakutud erinevad meetmed bensopüreeni taseme nõuetega vastavusse viimiseks:

  • üleminek kaugküttele;
  • elamute soojustamine;
  • küttekollete uuendamine ning kvaliteetse ja kuiva küttematerjali kasutamine;
  • liikluskoormuse hajutamine, kergliiklusteede võrgustiku arendamine ja punktsaasteallikate emissioonide vähendamise jätkuv riiklik reguleerimine;  
  • üleminek teistele taastuvatele energiaallikatele;
  • korstnatele filtrite paigaldamine;
  • teavitustegevuse tõhustamine.

Kava koostamisel lähtuti atmosfääriõhu kaitse seaduses esitatud nõuetest ning kava koostamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja Ülle Mauer, tel 7361 248, e-post ulle.mauer@raad.tartu.ee

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 04.03.2019