Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-8°

Tartu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

15. september / Tartu Linnavalitsus teatab, et Tartu linna üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub kolmapäeval, 30.09.2020. a kell 16.00 V Spa konverentsikeskuses (Riia 2 II korrus, sissepääs Soola ja Aleksandri tänava nurgalt).

Avalik väljapanek toimus 13. 07. - 16. 08.2020. a Tartu infokeskuses raekojas ning Ilmatsalu huvikeskuses. Tartu Linnavalitsus kujundas arvamuste kohta seisukohad 07. 09.2020. a korraldusega nr 932.

ÜP koostamine ja KSH algatati Tartu Linnavolikogu 13.09.2018. a otsusega nr 93.

Planeeringuala pindalaga ligi 160 km² on Tartu linna haldusterritoorium. Eelnõuga on muuhulgas määratud ruumilise arengu üldised suundumused, maa-alade ja veekogude üldised kasutustingimused, piirkondade üldised ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusega alade, rohevõrgustiku, väärtusliku põllumajandusmaa kaitse- ja kasutustingimused, kõrgveepiir, asustuse arengualad, Emajõe  matkaraja asukoht ja kasutuspõhimõtted. 

ÜP-s tähtsustatakse Tartu kui ülikoolilinna ja regiooni keskuse rolli Eestis. ÜP-ga nähakse muudatusi Tartu linna asustusüksuse liiklusskeemis, kus on võetud suund linna välisringi ja jalgrattateede võrgustiku eelisarendamisele. Lisaks keskendutakse kesklinnas kompaktse ja jalakäigusõbraliku keskkonna loomisele.

ÜP elluviimisega olulisi keskkonnamõjusid ei kaasne. Piiriülest keskkonnamõju ÜP elluviimisega eeldatavalt ei kaasne.

ÜP koostamise algataja ja kehtestaja on Tartu Linnavolikogu (Raekoda, 51003 Tartu), koostamise korraldaja Tartu Linnavalitsus  
(Raekoda, 50089 Tartu). ÜP koostaja on Tartu linn ja KSH läbiviija OÜ Alkranel (Riia tn 15b, 51010 Tartu, info@alkranel.ee).

Viimati muudetud 25.09.2020