Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnas hakkavad huvitegevusele kehtima uued piirangud

Tartu Linnavalitsuse ja Terviseameti pressiteade

Hoian vahet silt Foto: Ahto Sooaru

26. november 2020 / Tartu linnas ei tohi alates 30. novembrist huvitegevuse ja huvihariduse harrastamisel, sportimisel ning treenimisel siseruumides osalejate arv rühmas ületada 10 inimest. Tagada tuleb, et rühmad ei puutuks üksteisega kokku. Huvitegevuse ja huvihariduse puhul tuleb kanda siseruumides maski, mis ei ole kohustuslik alla 12-aastastele lastele ja olukorras, kus maski kandmine ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik.

Terviseameti lõuna regionaalosakond kehtestas piirangud Tartu linnavalitsuse ettepanekul. „Viimase 14 päeva maakondlikest andmetest COVID-19 nakatumiste kohta nähtub, et Tartu linnas on kinnitatud haigusjuhtude arv 100 000 elaniku kohta tõusnud oluliselt kiiremini kui Eesti keskmine,“ ütles terviseameti lõuna regionaalosakonna juht Tiia Luht.

Kõige rohkem on Tartus nakatunuid vanusegruppides 10-19 eluaastat ja 30-39 eluaastat ning tõusmas on ka alla 10-aastaste grupis nakatunute hulk. Alaealistega seotud nakatumisjuhtumid on olulises mahus olnud seotud ülelinnalises huvi- ja sporditegevuses osalemisega. Sealt on viirus jõudnud Tartu linna koolidesse ja ka lastevanemateni. Hetkel on Tartu linna huvitegevusega seotud üks aktiivne kolle, kust on viirus jõudnud paljudesse Tartu linna üldhariduskoolidesse.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on olukord Tartus murettekitav ja seetõttu tegi Tartu linn ettepaneku huvitegevuse piirangute seadmiseks. "Väga oluline on, et saaksime praeguses tõusvas trendis viiruse levikut pidurdada. Huviringides ja treeningutes saavad kokku noored erinevatest koolidest ja see põhjustab viiruse kiiret levikut," lisas Klaas.

25. novembri seisuga on koolide õpilaste või töötajate COVID-19 nakatumise või nakatunuga lähikontakti tõttu osaliselt või täielikult distantsõppel 28 Tartu linna kooli (distantsõppel või eneseisolatsioonis on üle 2100 õpilase, nii-öelda suletud klasse 67 ja lisaks on eneseisolatsioonis enam kui 150 õpetajat). Tartu linna koolides on 25. novembri seisuga kaks enam kui viie nakatuga aktiivset kollet. Lisaks on mitmeid koolidega seotud nakatumise juhtumeid, kus on nakatunuid alla viie.

Alates 30. novembrist on Tartu linna haldusterritooriumil siseruumides toimuv huvitegevus ja huviharidus lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • on tagatud osalejate arv rühmas kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
  • siseruumides kantakse maski. See kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Tartu linna haldusterritooriumil on sisetingimustes sportimine ja treenimine lubatud vaid siis, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Piirangud kehtivad 10. jaanuarini 2021 või kuni kehtetuks tunnistamiseni.

Sisetingimustes sportimise ja treenimise osas kehtivad lisaks kõik Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtestatud piirangud ja tingimused.

Terviseameti 26. novembri 2020 korraldus.

Lisainfo: Tartu linnapea Urmas Klaas, tel 7361 221, 513 5145.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 26.11.2020