Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavalitsus uurib koostöös Tartu ülikooliga vanemaealiste tartlaste eluolu

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

eakad Foto: Silver Gutmann

4. märts 2024 / Tartu linnavalitsus tellis uuringu, et saada teada, kuidas elavad Tartu linna 60aastased ja vanemad inimesed. Uuringus küsitakse kaheksa linnaelu valdkonna kohta alates vanemaealiste väärtustamisest ja lõpetades transpordi teemadega.

Uuringu läbiviimise hanke võitis Tartu ülikool, mille teadlased valmistasid ette andmete kogumise ja hilisema analüüsi metoodika.

“Täna me teame vähe 60aastaste ja vanemate inimeste kohta. Tartu linn proovib selle uuringuga täita tühimikku, et saaksime paremini teha andmepõhiseid otsuseid linnaelu kujundamisel,” ütles Tartu abilinnapea Mihkel Lees.

Mahukas uuring, mis peaks andma ülevaate inimeste eluolust nii linnaosade lõikes kui ka erinevate vanusegruppide lõikes, kaasab ligi tuhat elanikku. Inimesed satuvad valimisse juhuslikkuse alusel rahvastikuregistris olevate andmete järgi. Uuringu läbiviimiseks on saadud luba TÜ inimuuringute eetikakomiteelt.

Kui inimene satub valimisse, saadetakse talle esmalt e-posti teel kutse uuringus osalemiseks. Kui inimesel ei ole e-posti aadressi või ei ole ta mingil põhjusel veebiküsimustikule vastanud, võetakse temaga ühendust telefoni teel. Uuringukutsed saadetakse e-postile märtsi teises pooles. Need, kes ei ole sattunud valimisse, kuid soovivad siiski oma arvamust avaldada ja uuringusse panustada, võivad võtta ühendust Tartu ülikooliga (Kristiina Vain, [email protected], tel 5902 0739).

Andmeid kogutakse märtsis ja aprillis. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja uuringus osalemisest võib loobuda. Uuringu korraldajad on aga tänulikud igale vastajale, kes oma arvamust avaldab ja uuringus osaleb – saadud info aitab paremini mõista vanemate inimeste elukorraldust erinevates linnaosades ja suunata linna arenguid nii, et need arvestaksid rohkem vanemate inimeste vajadustega.

Paneme uuringus osalejatele südamele, et küsitlusele vastates ei jagaks te infot, mida võidakse teie kahjuks kasutada – info oma täpse aadressi, pangakonto või muu sellise kohta. Tartu linnavalitsuse tellitud ja Tartu ülikooli poolt läbiviidavas uuringus ei küsita selliseid andmeid ja sel juhul võib olla tegemist pahatahtliku tegevusega. Küsitlust viib läbi Norstat Eesti AS - kui te kahtlete selles, kas küsitleja on see, kellena ta end esitleb, palume nendega ühendust võtta telefonil +372 68 089 55  või e-posti teel [email protected].

Uuringu tulemustest valmib ülevaade 60aastaste ja vanemate inimeste eluolust Tartu linnas. Uuringu lõppraport valmib juba sel sügisel. Uuringu maksumus on 35 000 eurot ja seda rahastab Tartu linnavalitsus.

 

Viimati muudetud 04.03.2024