Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

2. aprill 2024 /

Vabadussilla käsipuud saavad uue valgustuse

Linnavalitsus sõlmib lepingu EST Networks OÜga Vabadussilla käsipuude valgustuse rekonstrueerimiseks summas 42 529 eurot. Vabadussilla käsipuudes asendatakse olemasolevad amortiseerunud valgustid uute säästlike ja töökindlate LED-valgustite vastu. Lisaks peab töövõtja asendama ka kõik silla käsipuudes asuvad valgustite toitekaablid, kuna need on aja jooksul muutunud suures osas kasutuskõlbmatuteks.

Linnavalitsus küsib volikogult luba järgmiste riigihangete korraldamiseks:

- Tartu linna foorisüsteemide hooldus perioodil 2025-2027
Praeguse hooldustööde tegija IB Foor OÜga lõpeb leping 31.12.2024. Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku kuulutada välja uus riigihange perioodiks 01.01.2025 - 31.12.2027. Hooldustööde tegija peab tagama foorisüsteemide, fooride tööks vajaliku riist- ja tarkvara ning samuti fooriandurite korrasoleku; korrigeerima vajadusel fooriprogramme; hooldama foorisüsteeme, tõkkepuude, liikluskiirust ja intensiivsust fikseerivate seadmete, liiklusloendurite ning nutikate ülekäiguradade seadmeid.

- Liikluskorraldusvahendite hooldus Tartu linnas perioodil 2025-2027
Tartusse on paigaldatud ligikaudu 13 000 liiklusmärki, 2500 m piirdeid, 1550 tänavaviita, 155 betoontõkist, 140 bussiinfotoru ja muid liikluskorraldusvahendeid. Liikluskorraldusvahendite hooldustööde käigus peab töövõtja tagama nende korrashoiu ja hoolduse, paigaldama liiklusõnnetuses või mingil muul põhjusel purunenud või kadunud liikluskorraldusvahendite asemele ajutised liikluskorraldusvahendid kuni alalise liikluskorralduse taastamiseni.

- Tartu linna tänavate säilitusremont perioodil 2025-2027
Tartu linnas on ligi 355 km asfaltkattega tänavaid ja 70 km kruusa- ja muu kattega tänavaid. Lepingulised tööd hõlmavad asfaltkattega tänavate remonti koos eelneva freesimisega ning kruusa- ja freespurust kattega tänavate ning sillutiskivist kattega tänavate remonti. Töövõtjal on tänavate seisukorra jälgimise kohustus ning enne remonttööde hooaja algust tuleb tal koostada teederemondi kava, mis kooskõlastatakse tellijaga.

Pritskillustikuga hakkab tänavaid remontima Verson OÜ

Riigihankel "Tänavate remontimine pritskillustikuga 2024. a" tunnistati edukaks Verson OÜ pakkumus tööde ühikhinnaga 1696 eurot ja lepingu maksumusega 100 000 eurot. Pritskillustikuga remonti tehakse tänavatel, kus esineb hulgaliselt vuukide suurenemisi, võrkpragusid ja katte pealmise kihi lagunemisi. Katte ja pragude remonti tehakse bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga. Töid tellitakse pakutud ühikhinna alusel vastavalt vajadusele ja eelarvelistele võimalustele.

Valgustitele paigaldatakse uued kontrollerid

Linnavalitsus sõlmib lepingu Arhilion OÜga tänavavalgustite kontrollerite vahetuseks ja paigaldamiseks summas 72 130 eurot. Kokku vahetatakse välja ja paigaldatakse ligi 2000 uut kontrollerit. Kontrollerite abil juhitakse ja monitooritakse tänavavalgusteid valgusti põhiselt. Tänu kontrollerile jõuab valgusti rike koheselt tänavavalgustuse hooldajani. Kontrollerid võimaldavad tänavavalgustuse liini hoida pingestatuna 24/7, mis võimaldab päevasel ajal, kui valgustus on välja lülitatud, kasutada tänavavalgustuse liine teiste tarbijate toitmiseks elektrienergiaga (näiteks bussiinfotablood, keskkonnaandurid, liikluskoormuseloendurid jmt). Kontrollereid paigaldatakse valgustitesse ja valgustite mastidesse, kus varasemalt on paigaldatud valgustid ilma kontrollerita ja ka valgustitesse, kus on vanema põlvkonna seadmed.

Linn soovib võõrandada kahte kinnistut

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, millega soovib enampakkumise korras võõrandada kahte Tartu linnale kuuluvat kinnistut - Kastani tn 139 ja Staadioni tn 34.

Kastani tn 139 kinnistu on suurusega 1041 m² ning sellel asuvad kahe korteriga kahekorruseline elamu ja puukuur. Elamu ehitisalune pind on 106 m², suletud netopind 155,8 m². Kinnistu asub Kastani tänava miljööväärtuslikus piirkonnas. Võõrandamise alghinnaks 225 000 eurot.

Staadioni tn 34 kinnistul (881 m² ) asuvad kahekorruseline 12 korteriga elamu ja puukuur. Elamu ehitisealune pind on 245 m², suletud netopind 478,8 m². Elamu asub Peetri ja Ujula tänava miljööväärtuslikul alal. Võõrandamise alghinnaks 360 000 eurot.

Mõlemal kinnistul asuvad ahiküttega elamud vajavad kaasajastamiseks ulatuslikke ehitustöid ning sellises seisukorras elamud ei ole linnale vajalikud. Võõrandamisest saadud rahaliste vahenditega on otstarbekas finantseerida uue ligipääsetavuse ja kaasaja nõuetele vastava munitsipaalelamu rajamist Tüve tänavale.

Aleksandri tänaval avatakse ka tänavu kogukonnaaed
 
Linnavalitsus sõlmib taas MTÜga Karlova Selts lepingu Aleksandri tn 41/43 kinnistu osaliseks kasutamiseks avatud aiana ajavahemikul 15. aprillist kuni 31. oktoobrini 2024. Territoorium antakse tasuta kasutamiseks ning seda võib kasutada vaid avatud kogukonnaaiana. Kõigil, kes soovivad ühineda mittetulundusühingu tegevusega, on õigus seal kasvatada köögivilju, istutada taimi, viia läbi kogukonna õppepäevi jmt üritusi. Territooriumi kasutaja peab arvestama, et sellele alale on planeeritud tulevikus parkla ning lepingu lõppemisel tuleb ala heakorrastatult tagastada. Karlova Selts on kasutanud seda kinnistut avatud kogukonnaaiana hooajaliselt ka aastatel 2021- 2023.

Remonditakse Kivilinna kooli ruume

Kivilinna kooli ruumide remondi hankel tunnistati edukaks OÜ BauEst pakkumus kogumaksumusega 88 070 eurot. Riigihange viidi läbi töövõtja leidmiseks Kivilinna kooli C-korpuse 2. ja 3. korruse WCde rekonstrueerimiseks ning nende kõrval olevate ruumide ümberehitamiseks väikeklassideks. Tööd tehakse 13.06 - 30.08.2024. a.

Linn soovib anda noortele võimaluse suvepraktika stipendiumi taotlemiseks

Linnavalitsus saatis volikogule loomingulise suvepraktika stipendiumi eelnõu. Stipendium on mõeldud 16-26aastastele Tartu linna noortele, kes soovivad arendada enda loodud projekti. Stipendiumit saab taotleda 2024. aasta suveks. Tegevusvaldkonnad hõlmavad keelt ja kirjandust, kujutavat kunsti ja käsitööd, tantsu, etenduskunste, muusikat, loodus -ja täppisteadust, tehnoloogiat jmt (va sport). Suvepraktika annab noorele võimaluse kasutada suvist aega oma loomeprojekti arendamiseks. Taotlusvoor on kavas avada 2024. aasta aprillis. Suvine loomepraktika kestab kokku kuus nädalat ning toimub ajavahemikus 25. juuni kuni 2. august. Loomingulise suvepraktika mentor nõustab  regulaarselt noori kogu suvepraktika jooksul. Suvepraktika lõppedes tutvustavad noored enda projekte.

Linnavalitsus eraldas reservfondist Konrad Mägi Ateljee Seltsile toetust 4600 eurot ruumide rendi eest tasumiseks ja halduskuludeks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 02.04.2024