Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Lilian Lukka

10. jaanuar 2023 /

Tartu linn ostab elektrienergiat ASilt Alexela

Tartu linnale elektrienergia ostmise riigihankel tunnistati mõlemas riigihanke osas edukaks AS Alexela pakkumus. Riigihange viidi läbi elektrienergia ostmiseks ajavahemikuks  01.02.2023 kuni 31.01.2024. Tartu viis läbi uue hanke seoses elektri universaalteenuse laienemisega kohalikele omavalitsustele. Seni on Tartu ostnud elektrienergiat börsilt.

Hankel osalejad pidid pakkuma börsipaketi müüja teenustasu (marginaali) ning universaalteenuse paketi müüja teenustasu (marginaali). Hanke tingimustes sätestati, et linnal  on õigus osta elektrienergiat kas universaalteenuse hinnaga, millele lisandub müüja universaalteenuse paketi marginaal või börsihinnaga, millele lisandub müüja börsipaketi marginaal.

Hange oli jaotatud kaheks osaks: I osa - tänavavalgustus, eeldatav tarbimismaht 7 100 MWh aastas ja II osa - linna asutused  (koolid, lasteaiad jm allasutused), eeldatav tarbimismaht 11 700 MWh aastas. Hangiti 100% taastuvatest allikatest pärit elektrienergiat.

Riigihanke eeldatav kogumaht on 18 800 MWh aastas. Hankija ja ostjate tarbimise maht sõltub tegelikust tarbimisest ning hankijal ega ostjatel ei ole kohustust eeldatava kogumahu ulatuses elektrienergiat osta.

Mõlemas riigihanke osas esitati üks pakkumus: AS Alexela pakkus  börsipaketi müüja teenustasuks 17,4 eur/MWh (koos käibemaksuga) ja universaalteenuse paketi müüja teenustasuks 21,60  eur/MWh.

Linn rekonstrueerib Kalda tee 40 korterelamu

Kalda tee 40 korterelamu rekonstrueerimise riigihankel oli edukas EKSDEK OÜ pakkumus kogumaksumusega 1 370 814 eurot. Linnale kuuluv sotsiaaleluruume pakkuv korterelamu rekonstrueeritakse energiasäästlikuks, tervisliku sisekliima ja mugavate elamistingimustega hooneks. Rekonstrueerimine tuleb lõpetada 10 kuud pärast lepingu sõlmimist.

Omanikujärelevalvet teede ehitusel hakkab tegema OÜ Esprii

Riigihankel "Omanikujärelevalve teenuse osutamine Tartu linnas 2023-2025. a arendajate poolt ehitatavatel tee-ehitusobjektidel" tunnistati edukaks OÜ Esprii, kes pakkus teenuse osutamise ühe ehitusobjekti ühe kuu hinnaks 810 eurot.

Tartu linnas rajatavatel arendusobjektidel on paljudel juhtudel arendaja ülesandeks ehitada välja teed ja kõnniteed kohustusega anda need valmimisjärgselt üle linnale, misjärel nad muutuvad linna avalikult kasutatavateks teedeks. Omanikujärelevalve tagab tee-ehitusel tehnoloogianõuetest kinnipidamise, kasutatavate materjalide vastavuse nõutavale ja töö lõpptulemuse kvaliteedi.

Ilmatsalu külla kavandatakse uusi hooneid

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ilmatsalu küla Leetsi maaüksuse detailplaneeringu, millega antakse võimalus kruntide moodustamiseks üksikelamu, 9 ärihoone ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuala suurusega 11,13 hektarit asub Ilmatsalu külas, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres. Ala on hoonestamata, läheduses asub Emajõgi, naabruses Leetsi järv ja endine kruusakarjäär.

Linnavalitsus eraldas reservfondist 1875 eurot Euroopa meistrivõistlustel klassikalises jõutõstmises noorte vanuseklassis I kohale tulnud sportlase Marelin Jüriado ja tema treeneri Mihkel Ruudu premeerimiseks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 10.01.2023