Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Ketlin Lääts

22. november 2022 /

Ränilinna planeering suunati avalikule väljapanekule

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ringtee tn 83, Ringtee tn 89 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu, mis annab võimaluse rajada elamud, ärihooned, haljasalad ja keskväljaku 22 ha suurusele alale Ränilinna linnaosas. Planeeringu avalik väljapanek toimub 09.12.2022 - 23.12.2022 Tartu infokeskuses raekojas ja linna kodulehel  www.tartu.ee

Planeering algatati 2019. aasta suvel. Planeeringualale on kavandatud krundid korterelamute ja eramute, ärihoonete ja haridusasutuse ehitamiseks ning haljasalade, linnaväljaku ja tänavate rajamiseks. Planeeringu kohaselt saab piirkonda rajada valdavalt kolmekorruselise hoonestuse, vaid kavandatud linnaväljaku äärde võivad tulla neljakorruselised hooned. Parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks tuleb läbi viia vähemalt kolme kutsutud osalejaga arhitektuurivõistlus detailplaneeringukohaste kvartalite kaupa.

Salme 1a õppehoone saab nõuetele vastavad tuletõkkeuksed

Linnavalitsus sõlmis lepingu OÜga PVH EHITUS Tartu Karlova Kooli Salme tn 1a õppehoone trepikoja tuletõkkeuste remonttöödeks. Riigihanke eesmärgiks on renoveerida 8 olemasolevat tuletõkkeust, et need vastaksid nõuetekohasele tulepüsivusklassile. Tööde maksumus on 45 936 eurot ja  tähtaeg 31.01.2023.

Linn kavandab riigihankeid

Linnavalitsus küsib volikogult luba riigihanke korraldamiseks omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Tartu linnas arendajate poolt ehitatavatel teedel ja kõnniteedel aastatel 2023-2025. Arendusobjektidele on vaja tellida professionaalne omanikujärelevalve teenus, et tagada tee-ehitustöödel tehnoloogianõuetest kinnipidamine, kasutatavate materjalide vastavus ning kvaliteetne lõpptulemus. Aastatel 2020-2022 osutas omanikujärelevalve teenust OÜ Esprii.

Linnavalitsus küsib volikogult luba riigihangete korraldamiseks Tartu haljasalade hoolduseks ja puittaimede hoolduseks ajavahemikul 01.05.2023-30.04.2026.

Tartu haljastute hooldus on toimunud kolmeaastaste hoolduslepingute alusel alates 1999. aastast. Eelneva perioodi kehtivad hoolduslepingud lõpevad 30. aprillil 2023. a. Hooldatavate haljasalade pind aastatel 2023-2026 on ca 430 ha. Sellele lisanduvad Tähtvere hajaasustuse haljasalad ja teeääred, kergliiklusteede ehitusega seonduvad haljasalad ning alleed. Hankemahtu lisanduvad ka eelmise hankelepingu perioodi jooksul rajatud ja korrastatud spordi- ja mänguväljakud ning Emajõe linnaujula uuendatud rannaala.

Iga aastaga on kasvunud puuhooldustööde maht. Seoses tee-ehitustega on lisandunud suures koguses uusistutusi ja sellega kaasnevaid erihooldustöid (kastmine, toestamine, lõikamine, jm istutusalade hooldustööd). Linna haljasaladel, parkides, alleedel ja transpordimaadel asuvad puud on inventeeritud ning kantud haljastuse andmebaasi.
 

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 22.11.2022