Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

26. märts 2024 /

Polikliiniku esise haljasala valgustus uuendatakse

L. Puusepa tn 1a ja 1b asuva haljasala tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimise-ehitamise hankel tunnistati edukaks Eltonet OÜ ja Viaston Infra OÜ ühispakkumus kogumaksumusega 75 450 eurot. Töö käigus jaotatakse ümber valgustuse juhtimiskilbi koormus, kõik mastid ja valgustid asendatakse uutega. L. Puusepa tänava kahele ülekäigurajale rajatakse lisavalgustus. Töö valmimistähtaeg on 31. oktoober.

Järgmisest õppeaastast hakkavad kehtima uued koolilõuna hinnad

Linnavalitsus kehtestab alates 1. septembrist 2024. a munitsipaalüldhariduskoolides uued koolilõuna hinnad: 1. - 4. klassi õpilastele 2,04 eurot, millest lapsevanem maksab 0,77 eurot (tõus 0,16 eurot); 5. - 9. klassi õpilastele 2,44 eurot, millest lapsevanem maksab 1,14 eurot (tõus 0,19 eurot); gümnaasiumiastme õpilastele 2,75 eurot, millest lapsevanem maksab 1,60 eurot (tõus 0,24 eurot).

Uute hindade arvutamisel on lähtutud indekseerimismudelist, kus 50% tuleneb toiduainete hinnatõusust (tarbijahinnaindeksi üks komponent) ja 50% alampalga kasvust. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnatõus on statistikaameti andmetel 3% (andmed veebruar 2023 vs veebruar 2024). Alampalk tõusis võrreldes möödunud aastaga 13%. Koolilõuna hinda mõjutab ka selle aasta 1. jaanuarist tõusnud käibemaks. Kokkuleppel toitlustusteenuse pakkujatega lükati koolilõuna puhul käibemaksust tulenev hinnatõus edasi 1. septembrini 2024.

Riia 25 koolihoone katus remonditakse

Mart Reiniku koolimaja katuse rekonstrueerimise hankel tunnistati edukaks RAINTER OÜ pakkumus kogumaksumusega 401 489 eurot. Tööde käigus eemaldatakse hoonelt olemasolev katusekate, vahetatakse välja katuse kandekonstruktsioonide amortiseerunud osad, paigaldatakse aluskate, uued roovitised ning valtsplekist katusekate koos katusetarvikutega. Soojustatakse hoone katusealused ning pööningule rajatakse puuduvad tuletõkketsoonid. Tööde valmimistähtaeg on august 2024. a.

Põhja puiesteele kavandatakse uut kortermaja

Linnavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Põhja pst 2a krundi detailplaneeringu. Planeeritav krunt pindalaga 1048 m2 asub Jaamamõisa linnaosas 1970ndatel ehitatud 5-korruseliste kortermajade vahel. Ehitusõigus on määratud ühe hoone rajamiseks, suurim lubatud ehitisealune pind 244,4 m2, absoluutkõrgus 61.60. Sõidukite parkimine on lahendatud krundisiseselt. Planeeringu kohaselt peab haljastatud ala moodustama vähemalt 40% krundi pindalast ja kõrghaljastuse osakaal haljastatud alast vähemalt 25%. Haljasalale tuleb rajada mänguväljak. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.04 kuni 30.04 Tartu linna infokeskuses raekoja esimesel korrusel ja linna kodulehel www.tartu.ee

Projekteerimistingimused

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Turu tn 35b kinnistule korterelamu püstitamiseks. Kinnistu pindala on 924 m² . Projekteerimistingimuste kohaselt võib hoone maksimaalne ehitisealune pind olla kuni 210 m2 ja korruste arv kuni 3. Vastavalt üldplaneeringule jääb Turu tn 35b kinnistu Taga-Karlova arhitektuuriasumisse, mille maa-alad on hoonestatud korterelamutega või reserveeritud korterelamutele.

Projekteerimistingimused väljastati ka korterelamu püstitamiseks Filosoofi tn 10 kinnistule. 540 m² suurune kinnistu asub Filosoofi miljööväärtuslikul hoonestusalal. Kinnistu maakasutuse sihtotstarve on elamumaa. Projekteerimistingimuste kohaselt on maksimaalne ehitisealune pind 190 m2 ja korruste arv kuni 3. Hoonesse on lubatud kuni neli korterit.

Ehitusload

Väljastati ehitusluba Vasara tn 48a büroo-ja sõidukite teenindushoone püstitamiseks. Projekt näeb ette kahekorruselise lamekatusega ärihoone ehitamise. Hoonesse on projekteeritud bürooruumid ning sõiduautode ja suuremate veokite teeninduspinnad.

Ehitusluba anti ka Võru tn 30a tööstushoone ümberehitamiseks büroo- ja tantsukooli hooneks. Olemasoleva hoone esimesele korrusele rajatakse tantsukool ja teise korrusele bürooruumid. Hoone asub Karlova miljööväärtuslikul hoonestusalal. Ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt määratakse Võru tn 30a uueks sihtotstarbeks 100% ärimaa.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 26.03.2024