Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda

28. märts 2023 /

Linn jagas toetusi

Linnavalitsusele laekus 2023. aasta kultuuriinvesteeringu toetuse taotlusvooru 8 taotlust. Hindamiskomisjon otsustas toetada 6 kultuuriühingut kokku 40 000 euroga. Investeeringutoetuse said MTÜ Uus Teater, MTÜ Tartu Üliõpilasteater, Eesti Kirjanike Liit, MTÜ Kogo galerii, MTÜ TYPA ja MTÜ Must Kast.

Linnavalitsus eraldas Ukraina laste ja noorte kaasamiseks täiendavat toetust 8500 eurot: Tartu Rahvaülikoolile programmi "Manga joonistamine" eest 2500 eurot ja MTÜle TYPA programmi "Töötoad noortele" eest 6000 eurot. Lisaks huvihariduse ja -tegevuse ühingutele ning Tartu linna allasutustele tegelevad Ukraina noorte integreerimisega ka SA Tartu Rahvaülikool luues võimalused ligikaudu 24 noorele ja MTÜ TYPA, viies läbi töötubasid umbes 60 noorele.

Veski spordibaasi hoonetele tehakse uuenduskuur

Linnavalitsus sõlmib lepingu Carinus Veski spordibaasi hoonete remondiks. Korrastatakse söökla ja majutushoone välisfassaadid ning vahetatakse välja ühe hoone katus. Tööde kogumaksumus on 38 012 eurot ning tööd tehakse ära mai lõpuks.

Ihastesse planeeritakse uusi eramukrunte

Linnavalitsus algatas Aleksander Elleri ja Bajadeeri tänava vahelise ala detailplaneeringu, et kaaluda võimalusi üksikelamutele ehitusõiguse määramiseks. Ligi 6300 m² suurune planeeringuala asub Ihaste linnaosas. Alal tuleb eelnevalt läbi viia dendroloogiline hindamine ning määrata säilitamist vajav väärtuslik kõrghaljastus. Hoonestusalade määramisel tuleb arvestada dendroloogilise hindamise tulemustega.

Maaülikool soovib laiendada õppekompleksi

Linnavalitsus kehtestas F. R. Kreutzwaldi tn 62 krundi detailplaneeringu, millega antakse võimalus Eesti Maaülikooli õppekompleksi ja loomakliiniku laiendamiseks. Ligi 72 180 m² suurune krunt asub Tähtvere linnaosas ning sellel asub EMÜ loomaarstiteaduskonna hoone. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus F. R. Kreutzwaldi tn 62 krundil paikneva õppekompleksi ja loomakliiniku laiendamiseks. Suurim lubatud hoonete arv planeeringualal kokku on 13. Alale planeeritud haljastus peab olema liigi- ja rinderohke ning rajatav kõrghaljastus peab moodustama vähemalt 20% krundi pinnast. Haljastuse täpne paiknemine lahendatakse edasisel projekteerimisel maastikuarhitektuurse projektiga.

Pikale tänavale kavandatakse kortermaja

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Pikk tänav 72 kinnistule korterelamu püstitamiseks. 405 m² suurusele Ülejõel asuvale krundile kavandatakse 5-korruselist korterelamut.

Kesklinna hotell saab katuseterrassi

Teiste ehitiste seas väljastati ehitusluba Ülikooli tn 14 asuva hotelli Lydia ümberehitamiseks. Eelprojekt näeb ette olemasoleva 5-korruselise hotelli katusele katuseterrassi rajamise. Eesmärgiks on luua võimalikult väheste mahuliste lisandustega soojemal aastaajal kasutatav atraktiivne väliterrass, millele pääseb liftiga hoone kõigilt korrustelt ja sissepääsu fuajeest. Tänavatasandilt pole terrass nähtav.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 7720 eurot:

800 eurot Tartu Meeskoorile Gaudeamus meeskoori juubelikontserdi korraldamiseks Tartu Ülikooli aulas;
2000 eurot Tartu Kristlikule Noortekodule toetamaks Folklooriklubi Maatasa sõitu festivalile, mis toimub 2023. a Euroopa kultuuripealinnaks kuulutatud Veszprém-Bakony-Balatoni piirkonnas;
2000 eurot Tartu Spordiseltsile Kalev toetuseks Rostockis toimuvatel 21. Läänemere mängudel osalemiseks;
400 eurot MTÜle Elleri Loomekeskus Minna Emilia Vürsti ja tema kontsertmeistri Ieva Kostanda sõiduks rahvusvahelisele flöödikonkursile Hollandisse;
400 eurot MTÜle Elleri Loomekeskus kahe noore muusiku osalemiseks Rumeenias toimuval rahvusvahelisel Transilvaania pärimusmuusika süvakursusel;
2120 eurot Tartu Halduskohtu poolt Tartu linnalt välja mõistetud menetluskuludeks

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 28.03.2023