Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoja torn Foto: Eva Maria Tartu

29. november 2022 /

Linn soovib tõsta kooli medali või kiitusega lõpetaja stipendiumi

Linnavalitsus esitas linnavolikogule määruse "Koolilõpetaja stipendium" eelnõu. Stipendiumiga soovitakse tunnustada gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajat ja kutsekeskhariduse kiitusega lõpetajat, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Tartu linn. Stipendiumi suuruseks on eelnõu kohaselt 500 eurot gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetajale, kelle keskmine kaalutud hinne on 5,0, ning 400 eurot gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetajale ja kutsekeskhariduse õpingud kiitusega lõpetajale, kelle keskmine kaalutud hinne on 4,6 või kõrgem. Lõpetaja elukohana peab Tartu linn olema rahvastikuregistrisse kantud hiljemalt stipendiumi andmise aasta 1. jaanuaril.

Endise, 2015. aastal kehtestatud määruse kohaselt olid stipendiumi suurused väiksemad ning nende maksmisel ei arvestatud õpilase registreeritud elukohta.

Viimase viie aasta andmete põhjal lõpetab gümnaasiumi medaliga keskmiselt 100 -120 õpilast ehk 8-10% ning kutseõppeasutuste  lõpetajatest lõpetab kiitusega keskmiselt 60 õpilast ehk 8-9%.

Tartu osaleb rohevesiniku projektis

Linnavalitsus kiitis heaks osalemise juhtpartnerina projektis „Tervikahela arendamine rohevesiniku kasutamiseks Eesti ja Läti transpordisektoris“ (H2Value - Supporting the Regional Development of the Green Hydrogen Fuel Value Chain for Transportation in Estonia and Latvia), mida rahastatakse Horizon Europe programmist.

Projekti peamine eesmärk on rajada esimene regioonidevaheline rohevesiniku väärtusahel Lõuna-Eestis (Tartu regioon) ja Põhja-Lätis (Vidzeme regioon) ning anda tõuge vesinikumajanduse käivitamiseks Eestis ja Lätis. Projekti käigus on kavas teha strateegilised investeeringud piiriülese rohevesiniku väärtusahela (tootmine, ladustamine, jaotamine, kasutamine) käivitamiseks ja katsetada rohelise vesiniku väärtusahela tehnoloogiaid. Tartusse kavandatakse päikeseenergial põhineva rohevesiniku tootmise ja tankla rajamist ning piloteeritakse vesinikkütusel töötavat bussi.

Projekti raames soovitakse pakkuda tuge ettevõtjatele rohevesiniku tehnoloogiate juurutamiseks ja luua koostööraamistik erinevate osapoolte kaasamiseks rohevesiniku väärtusahelate arendamisel.

Projekti kogumaksumus on 617 390 eurot: Tartu linna omaosalus 185 217 eurot, toetus Tartu linnale 432 173 eurot. Projekti viiakse ellu 01.11.2022 - 31.10.2025.

Linn sõlmib lepingu ehitustööde omanikujärelevalve tegemiseks

Linnavalitsus sõlmib lepingu Ehitusseire OÜga Pärli kooli (end Kroonuaia kooli) ehitustööde omanikujärelevalve tegemiseks Ploomi 1 õppehoone ehitusel. Lepingu kogumaksumus on 33 000 eurot. Tööperiood on detsember 2022 - detsember 2023.a.

Vabaujula saab suveks konteiner-WC

Linnavalitsus sõlmib lepingu Ramirent Baltic Asiga Emajõe paremkalda vabaujula alale konteiner-WC soetamiseks ja paigaldamiseks. Tööde kogumaksumus on 33 576 eurot.

Linnavalitsus eraldas reservfondist:
2790 eurot Tartu ülikoolile Lotmani monumendiga seotud kulude kompenseerimiseks;
1000 eurot SAle Tampere Maja Soome vabariigi 105. iseseisvuspäeva ürituse korraldamiseks Tartus;
1220 eurot SAle Tartu Loomemajanduskeskus Tartu linna esindamiseks Tampere jõululaadal;
500 eurot MTÜle Tartu Memento jõulukokkusaamise korraldamiseks;
11 773 eurot MTÜle Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus ventilatsioonisüsteemi ja värviruumi  ehitamiseks Puiestee 13b ruumidesse;
1071 eurot Mõisavahe tn 46 korteriühistule põlengu järgselt õhusaaste kontrolli tellimiseks;
9900 eurot Karlova kooli kõnniteede korrastamiseks.

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 29.11.2022