Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu Linnavalitsuse istungil

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

raekoda Foto: Ketlin Lääts

31. jaanuar 2023 /

Linn toetab korteriühistuid parklate rajamisel ja kõnniteede remondil

Linnavalitsus kinnitas elamute ümbruse asfalteerimiseks eraldatavad toetused. Tänavu saavad linnalt toetust kaheksa korteriühistut kokku 204 179 eurot. Ühistud soovivad saadava toetuse eest laiendada parklaid, uuendada parklate ja kõnniteede katendeid, remontida sissesõiduteed ja lahendada sademeveeprobleeme. Toetuse jagamise aluseks võetakse madalaim ehitustööde maksumus, millest taotleja tasub 50% ja Tartu linn 50%.
Asfalteerimistoetust korteriühistutele maksab linn alates 2003. aastast.

Linnavalitsus esitas rahastamiseks projekte

Tartu linn soovib osaleda projektis "Kriisideks valmisoleku tõstmine ja toimepidevuse tagamine Tartu linnas elutähtsate teenuste katkestuse korral", mis esitatakse rahastamiseks Eesti EL välispiiri programmi raames.

Projekti toel on kavas soetada elektrigeneraatoreid, koos vajalike projekteerimistööde, ühenduspunktide, seadmete ja tarvikutega. Generaatorid on plaanis paigaldada Tartu hooldekodusse, Maarjamõisa ja Ristikheina lasteaeda ning raekotta. Lisaks soetatakse sidepidamiseks vajalikud satelliittelefonid ning luuakse ühele hoonele kaugküttevõrgust sõltumatu alternatiivne gaasiküttelahendus.
Projekti kogumaksumus on 377 200 eurot, millest Tartu linna omaosalus on 77 200 eurot. Positiivse rahastusotsuse korral viiakse projekt ellu selle aasta lõpuks.

Rahastamiseks Eesti ELi välispiiri programmi esitatakse ka projekt "Loov laps ja noor raamatukogus: loovuse arendamine mitteverbaalsete tegevuste kaudu". Projekti eesmärgiks on rikastada raamatukogus pakutavaid tegevusi ning arendada laste ja noorte loomingulisust. Selleks soovitakse Karlova haruraamatukogus välja ehitada kaks stuudioruumi, kus saab muusikat kuulata, mängida ja muusikat töödelda. Karlova raamatukogul on hea koostöö läheduses paiknevate koolidega ning stuudioruume saavad kasutada kõigi koolide õpilased ja teised huvilised. Lisaks soovitakse projekti toel juurde hankida erinevaid audioseadmeid ja muusikariistu – nii kohalkasutuseks kui ka laenutamiseks. Aastate eest raamatukogus alustatud pillitutvuse teenus on väga populaarne ja sageli on pillidele pikad järjekorrad. Raamatukogu soovib luua paremaid tingimusi ka mitte-eestikeelsetele lastele ja noortele ning tuua raamatukogudesse rohkem arendavaid mänge ja digitaalseid vahendeid.
Projekti kogumaksumus on 98 604 eurot, millest linna omaosalus on 9861 eurot. Positiivse rahastusotsuse korral viiakse projekt ellu selle aasta lõpuks.

Projekt "Tähtvere Spordipargi olme- ja teenindushoone rajamine" esitatakse rahastamiseks kultuuriministeeriumile regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetuste taotlusvooru. Kavas on lammutada Tähtvere spordipargi endine katlamaja, mille asemele ehitatakse olme- ja teenindushoone, kuhu tulevad spordipargi kasutajatele mõeldud riietus- ja pesuruumid ning hoiukapid ning ehitatakse ruumid spordivahendite rentimiseks. Hoonesse ehitatakse ka garaaž erineva tehnika hoidmiseks, korrastatakse piirded ja sisehoov.
Projekti kogumaksumus on 862 190 eurot, millest toetus Tartu linnale 500 000 eurot, Tartu linna omaosalus 242 190 eurot ja projektivälised kulud 120 000 eurot. Positiivse rahastusotsuse korral valmib hoone 2025. aasta alguseks.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 25 108 eurot:
3708 eurot Tartu Spordile kahe AED defibrillaatori (elustamisaparaadi) ostmiseks;
14 400 eurot Eesti Võrkpalli Liidule toetuseks võrkpalli Euroopa Liiga läbiviimiseks Tartu Ülikooli Spordihoones;
2000 eurot Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoorile toetamaks koori osavõttu rahvusvahelisest koorikonkursist "Golden Voices of Montserrat" Lloret de Maris, Hispaanias;
5000 eurot Sihtasutusele Eesti Mõtteloo Sihtkapital toetust  "Eesti mõtteloo" raamatusarja jätkuvaks väljaandmiseks.

 

 

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 31.01.2023