Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linnavolikogu istungil

30. juuni 2022 /

Tartu ühendab kaks lasteaeda

Volikogu otsustas viia järgmise aasta algusest ühise juhtimise alla lasteaia Sirel ja lasteaia Klaabu. Mõlemad lasteaiad asuvad Raadi-Kruusamäe linnaosas, kahe asutuse vahemaa on 1,3 kilomeetrit.

Sireli lasteaias on kolm rühma ja seal käib 54 last, Klaabu kuues rühmas on kokku 117 last.

Ühinenud lasteaia nimeks saab  Tartu Lasteaed Klaabumaa ning mõlemale majale jääb alles oma nimi: Sireli maja ja Klaabu maja.

Lasteaedade ühendamine on linna haridusasutuste võrgu korrastamise üldine suund. Laste jaoks jääb kõik samaks, küll aga muudab ühtne juhtimine asutuste majandamise ja igapäevatöö tõhusamaks.

Lisainfo:
abilinnapea Lemmit Kaplinski, 511 8619
hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev, 503 3388


Tartu uuendab Raefondi stipendiumi statuuti

Volikogu täpsustas Tartu Raefondi stipendiumi maksmise korda ja tõstis stipendiumisumma suurust.

Tartu Raefondi stipendium on asutatud 1997. aastal Tartu linna ja Tartu Ülikooli koostöös. Stipendiumiga tunnustatakse Tartust pärit üliõpilasi ja Tartuga seotud teadus-, õppe- ja arendustööd. 

Seni oli stipendiumi suurus 700 eurot, edaspidi hakkab see olema 1500 eurot. Aastas antakse välja kuni kümme stipendiumi.

Raefondi stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest, et toetada tema õpingute jätkamist. Uurimustöö või  essee peab käsitlema Tartu linna ees seisvaid väljakutseid ja arenguid seostatuna ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

2015. aasta septembris võtsid maailma liidrid vastu ÜRO kestliku arengu tegevuskava aastani 2030 „Muudame oma maailma“. Kestliku arengu peamised eesmärgid on üleminek vähese CO2-heitega ressursitõhusale ringmajandusele ning toiduainete jätkusuutlikule tootmisele ja tarbimisele, investeerimine innovatsiooni ja pikaajalise taristu uuendamisse jne.

Lisainfo:
abilinnapea Lemmit Kaplinski, 511 8619
hariduskomisjoni esimees Lembit Kalev, 503 3388
 

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 30.06.2022