Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu muudab huvihariduse toetamise põhimõtteid

Tartu linnavolikogu

huvitegevus

21. aprill 2022 / Volikogu kehtestas huvihariduse toetuste uue korra, mille peamine eesmärk on tõsta huvihariduse ja -tegevuse kvaliteeti.

Volikogu kehtestas huvihariduse toetuste uue korra, mille peamine eesmärk on tõsta huvihariduse ja -tegevuse kvaliteeti.

Seni kehtinud toetussüsteem tagas huvitegevuses ja -hariduses küll mitmekesise pakkumise, kuid toetusi reguleeris kolm eraldi õigusakti. Valdkonniti erinesid nii toetamise põhimõtted kui ka toetussummad, mis ei soodustanud võrdset arengut.

Uues korras kehtestatakse huvitegevusele ja -haridusele selged kvaliteedikriteeriumid - tegevuse kestus, tegevus- või õppekavapõhisus, juhendajate kvalifikatsioon ja valdkondlikud saavutused - ning toetuspõhimõtted on valdkondadeülesed. Uus süsteem on seeläbi arusaadavam, õiglasem ning toetab võrdsetel alustel erinevate valdkondade arengut.

Ühingud saavad toetust 7-19aastaste ning 60aastaste ja vanemate Tartu linna kodanike eest. Kõigil ühingutel on sama toetuse baasmäär, samad täiendava toetusmäära saamise summad ning toetuse saamise tingimused.

Vanusepiiride määramisel lähtuti sellest, et toetatakse nende noorte huviharidust, kes eelduslikult ise veel tulu ei teeni, ning eakaid. Uue süsteemiga laieneb eakate huvihariduse toetus ka spordi valdkonda, seni toetati 60aastaseid ja vanemaid ainult rahvakultuuri valdkonnas.

Varem toetatati harrastaja esimest eelistust igas valdkonnas, edaspidi toetab linn ühe harrastaja osalemist kuni kolmes huviringis, treeningrühmas või õpperühmas.

Tutvu huvihariduse toetuste uue korraga.

Lisainfo:
abilinnapea Lemmit Kaplinski, 511 8619
kultuurikomisjoni esimees Kristo Seli, 525 6000

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
kantselei juhataja

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 21.04.2022